REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Roboty ziemne na DK78 Kije – Chmielnik

Wykonawca kontynuuje roboty ziemne na odcinkach przyszłych dróg dojazdowych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik. Droga Krajowa nr 78 zostanie przebudowana do 2020 r. i dostosowana do nacisków 11,5 t na oś.

Prowadzone są prace ziemne, fot. GDDKiA O/Kielce
Prowadzone są prace ziemne, fot. GDDKiA O/Kielce
Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów.

W ramach realizowanej od marca br. inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) dla uzyskania możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. W miejscach korekty przebiegu wykonawca dokonał odhumusowania terenu, a leśnicy przeprowadzili wycinkę drzew.

Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

Podstawowe parametry

– Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
– Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– Liczba jezdni – 1;
– Szerokość jezdni – 7 m (2 x 3,5 m);
– Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
– Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1 m;
– Szerokość chodnika – 2 m.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA