REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Unibep i Unihouse na Ukraine Recovery Conference 2024 w Berlinie

Delegacja Unibep i Unihouse uczestniczyła w Ukraine Recovery Conference (URC) 2024, która odbyła się w dniach 11-12 czerwca w City Cube, Messe Berlin. Wydarzenie to zgromadziło ponad 2 tysiące uczestników: byli tam obecni przedstawiciele rządów, samorządów, dużych organizacji społecznych, międzynarodowych instytucji finansowych oraz reprezentanci biznesu z całego świata.

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

Konferencja, współorganizowana przez rządy Niemiec i Ukrainy, była kluczowym momentem dla międzynarodowej wspólnoty, dążącej do wsparcia szybkiej odbudowy i długoterminowej rekonstrukcji Ukrainy.

Kluczowy moment dla międzynarodowej wspólnoty

URC 2024 skupiła się na mobilizacji międzynarodowego wsparcia dla odbudowy, rekonstrukcji, bezpieczeństwa, reform i modernizacji Ukrainy. Reprezentanci Unibep i Unihouse aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, demonstrując swoje zaangażowanie i know-how w procesie odbudowy Ukrainy. Ich obecność na konferencji umożliwiła nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych oraz udział w licznych spotkaniach dotyczących przyszłości Ukrainy.

Szybkie i efektywne rozwiązania Unihouse dla Ukrainy

Podczas konferencji Unibep promował zrównoważone rozwiązania budownictwa modułowego oferowane przez spółkę zależną – Unihouse. Rozwiązania te stanowią szybki i efektywny sposób na budownictwo w miejscach Ukrainy, gdzie potrzebne są budynki gotowe do natychmiastowego użytku. Modułowe budownictwo Unihouse to odpowiedź na pilne potrzeby odbudowy infrastruktury mieszkalnej i użyteczności publicznej w zniszczonych regionach. I tak też postrzegali produkty modułowe Unihouse uczestnicy konferencji.

Platforma dialogu i współpracy

Integralną częścią URC 2024 było Forum Odbudowy, które stanowiło interaktywną platformę do dialogu, matchmakingu i współpracy dla interesariuszy z Ukrainy, Niemiec i innych krajów. W ramach Forum Odbudowy odbyły się:

  • Targi Biznesowe: Największa część Forum, gdzie blisko 60 firm ukraińskich, niemieckich i międzynarodowych zaprezentowało swoje usługi, produkty i działania wspierające odbudowę gospodarczą Ukrainy.
  • Targi Gminne: Sercem Forum, z 25 stoiskami lokalnych i regionalnych przedstawicieli z Ukrainy, prezentującymi swoje inicjatywy na rzecz odbudowy, rekonstrukcji i promocji rozwoju gospodarczego.
  • Przestrzeń Dialogu: Strefa interakcji i wymiany między uczestnikami, z główną sceną i programem wystąpień, dodatkowymi stanowiskami informacyjnymi, miejscami do spotkań.

Ponad 600 przedstawicieli firm na URC 2024

URC 2024 zgromadziło ponad 600 przedstawicieli firm z Ukrainy, Niemiec i innych krajów, działających w sektorach takich jak energetyka, opieka zdrowotna, logistyka oraz zbrojenia, a także przedstawicieli gmin i społeczeństwa obywatelskiego. Unibep był jedną z dwóch polskich firm posiadających stoisko na Targach Biznesowych.

Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane liczne inicjatywy oraz podpisane umowy o współpracy, w tym nowe przedsięwzięcia takie jak Skills Alliance for Ukraine i sojusz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Unibep w wsparciu dla szybkiej akcesji Ukrainy do UE

Co niezmiernie ważne, po raz pierwszy URC położyło szczególny nacisk na odbudowę społeczną, obejmującą takie obszary jak edukacja i zdrowie, a także na odbudowę gmin i regionów. Współgospodarz, Niemcy, wprowadził nowy wymiar do konferencji, kładąc nacisk na niezbędne reformy, aby zapewnić szybkie przystąpienie Ukrainy do UE. W około 30 panelach uczestnicy konferencji dyskutowali o wielu aspektach współpracy z Ukrainą, które miały jedno przewodnie hasło: „United in Defence. United in Recovery. Stronger Together”.

– Ta konferencja była wyjątkową okazją do spotkania z przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, biznesu, regionów, gmin i społeczeństwa obywatelskiego, wszyscy zjednoczeni w jednym celu – wsparciu Ukrainy. Choć na pełną ocenę efektów konferencji jest jeszcze za wcześnie, cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć i wspólnie poszukiwać kierunków przyszłych działań w odbudowie. Takie spotkania są kluczowe dla międzynarodowej współpracy w odbudowie i modernizacji Ukrainy – podsumował spotkanie Tomasz Poskrobko, Dyrektor Rynków Zagraniczych Unibep SA.

Berlińska konferencja jest trzecią na temat odbudowy Ukrainy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w 2022 roku. Poprzednie konferencje odbyły się w Lugano (2022) oraz w Londynie (2023). W 2025 roku konferencja odbędzie się we Włoszech.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA