REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Unibep podpisał umowę z Mondi Warszawa

Spółki Unibep i Mondi Warszawa podpisały umowę na przebudowę i rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej w Mszczonowie. Wartość kontraktu wynosi 164 mln zł netto. Inwestycja zakończy się w III kwartale 2023 r.

 
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Mondi Warszawa jest producentem opakowań papierowych i  tekturowych. Znaczący rozwój firmy w  ostatnim czasie spowodował potrzebę zwiększenia powierzchni użytkowej hali produkcyjnej oraz rozbudowę parku technologicznego a  także wymianę na nowszą części obecnie eksploatowanych urządzeń i  technologii. Aktualnie powierzchnia istniejącej   hali liczy 20 tys. m2, po rozbudowie osiągnie wielkość 49 tys. m2.

Unibep SA jako generalny wykonawca w  formule „pod klucz” jest odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie prac projektowych i  budowlanych w  tym: wykonanie kompletnego projektu wykonawczego wielobranżowego, dostawy i  wykonanie robót w  zakresie budowlanym, konstrukcyjnym, instalacyjnym. Do zadań spółki należy wybudowanie całej infrastruktury towarzyszącej zakładowi produkcyjnemu, m.in. parkingi, drogi dojazdowe (połączyć je z  istniejącymi drogami), zbiornik przeciwpożarowy. Co ważne, Unibep SA oprócz rozbudowy hali produkcyjnej przeprowadzi remont w  istniejącej części zakładu.

Prace budowlane będą prowadzone w  czynnym zakładzie


– W pierwszej kolejności zajmiemy się dobudowaniem nowej części do już istniejącej hali. Dopiero po całkowitym przygotowaniu powierzchni użytkowej oraz wyposażeniu jej w  niezbędny sprzęt i  technologię będziemy mogli rozpocząć prace w  starej hali: renowacja i  remont wyeksploatowanych powierzchni, montaż nowych urządzeń technologicznych w  tym układ kotła technologicznego, układu wytwórczego sprężonego powietrza itd. –
wyjaśnia Marcin Zawada, Kierownik Kontraktu w  Unibep SA, – Największym wyzwaniem, któremu będziemy musieli sprostać jest prowadzenie prac budowlanych w  czynnym zakładzie produkcyjnym, wśród aktywnych maszyn i  pracowników. Dlatego musimy odpowiednio zaplanować prace tak, żeby nie stwarzać zagrożenia dla sprzętu, procesu produkcyjnego, pracowników hali, a także zabezpieczyć zespół pracujący przy budowie – dodaje.

Przygotowanie placu budowy rozpocznie się po 18 kwietnia 2022 roku. W lipcu zaczną się prace realizacyjne, które zakończą się w III kwartale 2023 r.

Unibep buduje dla przemysłu i  energetyki


Z roku na rok w  sprzedaży Unibep SA rośnie udział budownictwa przemysłowego i  energetycznego. Rok 2021 był ważny dla spółki przez pryzmat działań związanych głównie z  pozyskaniem kolejnych umów na realizację obiektów w  tym segmencie budownictwa. Nadal rozwijane są także struktury do realizacji zadań w  tym kierunku.

– Umowę z  Mondi Warszawa to kolejny duży kontrakt, który zrealizujemy w  segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów wybiera nas na GW w  tego typu projektach. Z  drugiej strony nie dziwi nas ich wybór, ponieważ w  naszym portfolio znajduje się już kilka poważnych inwestycji, bardzo wymagających pod względem technologii i  wykonawstwa –
stwierdził Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA, – Tutaj należy wymienić chociażby budowę nowego kompleksu Olefin III w  zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w  Płocku, czy też projekt polegający na dostosowaniu źródła ciepła w  Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Spółka Unibep jest zaangażowana również w  wybudowanie kompleksu „Polimery-Police” – największej inwestycji w  segmencie przemysłowym obecnie realizowanej w  Polsce. Co więcej, w  poprzednich latach ukończyliśmy duże projekty dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA. Aktualnie na rynku zachodzi duża zmiana – potencjalni klienci coraz częściej oczekują, że wykonawca przyjdzie do nich z  kompleksową usługą. Dlatego głównym celem jaki chcemy osiągnąć w  biznesie energetyczno-przemysłowym jest realizacja tzw. inwestycji „pod klucz”, z  całą wymaganą technologią – dodaje P. Janiszewski.

Źródło: tekst Unibep SA, www.unibep.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA