REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wiosna wkracza na budowy GDDKiA

Przed GDDKiA kolejny pracowity i intensywny sezon budowlany. Na etapie realizacji znajduje się 106 zadań o łącznej 1326,5 km. To 88 inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych (w tym także budowa Zakopianki i drugiej jezdni S19 pod Rzeszowem) o łącznej długości 1183,8 km oraz 18 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 142,7 km.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

Koniec przerwy zimowej…

Na większości odcinków, które są na etapie prac budowlanych, 15 marca zakończyła się przerwa zimowa zapisana w umowie na realizację kontraktu. Tylko na nielicznych budowach potrwa jeszcze oficjalnie do końca marca, ale i na tych inwestycjach, za sprawą dobrej pogody, prowadzone będą roboty budowlane.

… jak się okazuje pracowitej

Wykonawcy przerwę zimową wykorzystywali do nadgonienia ewentualnych zaległości lub przyspieszenia realizacji inwestycji. Zima czasem przypominała o sobie, ale przy łaskawej pogodzie umożliwiała różnego rodzaju prace.

Prowadzono je zarówno w północnej części kraju, przy budowie dróg ekspresowych w okolicy Świnoujścia, Szczecinka, pomiędzy Koszalinem i Gdańskiem, a także na obwodnicy Trójmiasta. Budowano obiekty na rozlewiskach Narwi pod Łomżą czy też Biebrzy pod Sztabinem. Prowadzono prace przy przedłużeniu autostrady A2 na wschód od Warszawy, przy obwodnicy Chełma, w górzystych odcinkach na południe od Rzeszowa, czy też na nowej Zakopiance. Betonowano obudowę tuneli na obwodnicy Węgierskiej Górki i montowano wyposażenie odpowiedzialne za bezpieczeństwo przyszłych użytkowników tuneli na S3 pomiędzy Bolkowem i Kamienną Górą.

Okres zimy GDDKiA wykorzystała na otwieranie ofert w przetargach i wyłanianie najkorzystniejszych ofert. W sumie poznano wykonawców zainteresowanych realizacją 17 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic o łącznej długości blisko 180 km. Dla 15 odcinków o łącznej długości ponad 218 km dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wśród nich jest między innymi sześć odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą, cztery odcinki S11 od Kępna do obwodnicy Olesna i po jednym odcinku dróg ekspresowych S12 i S16. Podpisano umowy na realizację trzech odcinków dróg o łącznej długości ponad 27 km, to obwodnice Szwecji i Krosna Odrzańskiego, a także S19 Czarna Białostocka – Białystok Południe.

GDDKiA otrzymała również pięć decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinków o łącznej długości blisko 50 km. Trzy dotyczyły odcinków dróg w woj. podlaskim, S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, S19 Malewice – Chlebczyn oraz DK66 obwodnicy Bielska Podlaskiego. Dwie kolejne dotyczyły DK78 w woj. śląskim: II etap obwodnicy Poręby i Zawiercia oraz obwodnicy Pradeł. Do wojewody podkarpackiego trafił zaś wniosek o wydanie ZRID dla S19 Domaradz – Krosno.

W 2024 r. GDDKiA domyka ważne połączenia drogowe

W tym roku drogowcy planują udostępnić do ruchu ponad 175 km nowych dróg, w tym blisko 25 km autostrad, ok. 117 km dróg ekspresowych i ponad 33 km pozostałych dróg. GDDKiA domknie lub wydłuży zrealizowane wcześniej szlaki komunikacyjne, m.in.: na autostradzie A2 na wschód od Warszawy, drogach ekspresowych S3, S7, S16, S52 czy też S61. GDDKiA połączy Północną Obwodnicę Krakowa z tymczasowym zjazdem z S7 na węźle Mistrzejowice, a tym samym ułatwi dojazd do Warszawy. Drogowcy umożliwią również przejazd nitką mostu na Narwi w ciągu S61 łącząc funkcjonujące już odcinki międzynarodowego szlaku Via Baltica.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA