REKLAMA
Budownictwo Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Kraków dba o bezpieczeństwo na drogach

Na przestrzeni ostatnich lat Kraków dołożył wszelkich starań, aby wdrożyć zasady i rozwiązania chroniące wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności pieszych. Głównym celem zaplanowanych i realizowanych działań jest zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych.

Obraz autorstwa freepik

5 marca, na konferencji prasowej Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa podsumował działania w tym zakresie, które mają chronić w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych oraz rowerzystów.

– Mamy kilka tysięcy przejść dla pieszych, które systematycznie oświetlamy, tak by były bardziej widoczne dla kierowców i bezpieczniejsze dla pieszych. Drugi obszar naszej troski to chodniki, które muszą nadążać za rozbudowującą się infrastrukturą. Kolejna rzecz to montaż fotoradarów. Nasze propozycje w tym zakresie uzyskały już zgodę inspekcji transportu drogowego, przed nami więc przetarg, do którego przygotowujemy specyfikację zamówienia uwzględniającą warunki dla poszczególnych lokalizacji. Kolejną instytucją, z którą miasto ściśle współpracuje, jest policja. Jednym z celów jest wyeliminowanie z naszych ulic nielegalnych wyścigów, które doprowadziły do fatalnego w skutkach wypadku na moście Dębnickim. Aby wesprzeć funkcjonariuszy, miasto przekaże ze swojego budżetu dodatkowe środki ma rzecz służby ruchu drogowego. Skoordynowane działania we wszystkich tych obszarach przynoszą wymierne efekty, o czym świadczą statystyki, jeśli chodzi o wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym na terenie Krakowa. Oczywiście naszym dążeniem jest to, aby do takich niebezpiecznych zdarzeń drogowych w mieście w ogóle nie dochodziło – mówił Andrzej Kulig.

Podinspektor Tomasz Jemczura, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji zwrócił uwagę, że przy tak dużym natężeniu ruchu i przy tak dużej ilości mieszkańców trudno, aby do takich wypadków nie dochodziło, ale podkreślał że jest mu bliska „wizja zero” i do tego właśnie działania policji zmierzają. Dodał także, że dzięki finansowemu wsparciu miasta są w stanie lepiej organizacyjnie działać i więcej policji kierować na patrole.

W latach 2018-2023 roku przeprowadzono 282 audytów BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) przejść dla pieszych. Niezależni eksperci w wykonanych opracowaniach wskazywali, jak wiele elementów wpływa na bezpieczeństwo pieszych. To między innymi: zapewnienie wzajemnej widoczności pieszy-kierujący pojazdem, zarówno w dzień jak i w nocy, a także intuicyjne sugerowanie kierującym konieczności zachowania bezpiecznej prędkości, tak aby mogli zahamować przed wkraczającym na jezdnię pieszym.

Organizacja ruchu

Kierując się tymi wytycznymi, miasto stosuje wiele poprawiających bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie organizacji ruchu, takich jak:

  • zawężanie przekroju jezdni,
  • przekształcanie skrzyżowań poprzez tworzenie rond „pinezkowych”,
  • dodatkowe oznakowanie i doświetlenie przejść na pieszych, 70 doświetlonych przejść,
  • tworzenie wysp azylu na przejściach,
  • korekty programów sygnalizacji,
  • uspokojenie ruchu na ulicach niższych klas,
  • 177 tys. m2 odnowionej nawierzchni jezdni,
  • 39 tys. m2 odnowionej nawierzchni chodników.

Chodniki

W ramach programu budowy chodników ZDMK zrealizował prace w 6 lokalizacjach za 1,5 mln zł (wyremontowano ponad 3 tys. m2 nawierzchni), w tym zrealizowano budowę nowego chodnika o powierzchni ponad 11,2 m2 za kwotę 4 357,50 zł.

W 2023 r. wyremontowano również same nawierzchnie chodników w 50 lokalizacjach za kwotę ponad 6,5 mln zł (blisko 16 tys. m2 nawierzchni).

Wykonywano dodatkowo także prace na chodnikach łącznie z remontami nawierzchni jezdni. To 86 lokalizacji, łącznie wyremontowano ponad 36 tys. m2 nawierzchni, kwota razem z remontami nawierzchni jezdni to ponad 62 mln zł.

Fotoradary

Ważnym działaniem, które w najbliższym czasie znacząco zwiększy bezpieczeństwo na krakowskich drogach, będzie montaż fotoradarów zakupionych przez Kraków we współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego.

Kraków planuje, aby jeszcze w tym roku w mieście pojawiło się 13 nowych urządzeń. Staną one w miejscach, które zarówno mieszkańcy, jak i policjanci wskazali za potencjalnie niebezpieczne, m.in. przy ul. Zakopiańskiej, Konopnickiej, Grota-Roweckiego czy al. Andersa.

Rowerzyści

Aby poprawiać bezpieczeństwo rowerzystów miasto buduje sukcesywnie ścieżki rowerowe. Aktualnie w Krakowie jest łącznie ponad 318 km wydzielonej infrastruktury drogowej dla rowerów, w tym są to: wydzielone drogi dla rowerów – blisko 232 km, wydzielone pasy na drodze – ok. 8 km oraz kontrapasy/kontraruch – blisko 79 km. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat powstały m.in. drogi dla rowerów w ramach Trasy Łagiewnickiej (5,2 km), wzdłuż wyremontowanej ul. Igołomskiej (7,5 km) czy przy trasie tramwajowej do Górki Narodowej (ponad 6 km).

Tylko w ostatnim roku łącznie powstało blisko 42 km dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz ciągów z możliwością ruchu rowerów.

Warto porównać to z rokiem 2006 kiedy rowerzyści mieli do dyspozycji jedynie 75 km ścieżek rowerowych, a w 2014, czyli 10 lat temu miasto dysponowało infrastrukturą rowerową liczącą 143 km.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA