REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty w przetargu na realizację obwodnicy Białobrzegów

Białostocki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę niespełna 3,5-kilometrowej obwodnicy Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8. W przetargu wpłynęło 6 ofert.

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Teraz analiza ofert

Najniższą ofertę przedstawiła spółka Strabag. Wartość oferty to 181,92 mln zł. Najwyższą, na kwotę 267,94 mln zł, złożyła spółka Mostostal Warszawa. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 218,69 mln. zł.

Komisja przetargowa przeanalizuje teraz oferty w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc.). Pod uwagę będą brane również kryteria poza cenowe dotyczące przedłużenia okresu gwarancji jakości na:

– ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10 proc),

– obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem – (30 proc).

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Obwodnica ma być gotowa w 2028 roku.

Tranzyt poza miejscowością

Budowa obwodnicy Białobrzegów o długości 3,43 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Odseparuje od niego ruch lokalny, w tym pojazdów rolniczych, a tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Obwodnica będzie budowana jako droga jednojezdniowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego), o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Będzie przystosowana do przenoszenia ciężkiego ruchu o obciążeniu 11,5 t/oś. Powstanie szereg obiektów inżynierskich: dwie estakady, wiadukt oraz 16 przejść dla zwierząt.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA