REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Realizacja PBID na Podlasiu

Rozbudowa dróg, przebudowa skrzyżowań, doświetlanie przejść dla pieszych czy budowy chodników i ciągów pieszo rowerowych – to zadania realizowane na sieci drogowej w województwie podlaskim. Część z tych zadań realizowana jest w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 (PBID). Dzięki nim białostocki Oddział GDDKiA zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Doświetlenie przejść dla pieszych

W 2023 roku zakończono doświetlanie 181 przejść dla pieszych na drogach krajowych nr 8, 19, 63, 65 i 66 o łącznej wartości ponad 10 mln zł.

Obecnie w województwie podlaskim w realizacji, czyli po podpisaniu umów, są zadania polegające na doświetleniu kolejnych 138 przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Najwięcej, bo aż 50, na DK19 w Siemiatyczach.

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe

W ubiegłym roku zakończono realizację chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych przy DK8 w Sztabinie, DK65 w Koszarówce oraz przy DK66 w miejscowości Stary Laskowiec. Ich koszt to ponad 3 mln zł.

Obecnie trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2,3 km na DK8 Augustów – Białobrzegi. Umowa z wykonawcą opiewa na blisko 3 mln zł.

Skrzyżowania

W tym roku w realizacji (na etapie projektowania) są cztery inwestycje w obrębie skrzyżowań: 

  • w Dobrzyniewie Dużym na DK65, gdzie oprócz przebudowy skrzyżowania na rondo GDDKiA zbuduje chodnik, ścieżkę pieszo-rowerową i oświetlenie przejścia dla pieszych. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe oraz istniejące oświetlenie drogowe. W tym roku ma być gotowa dokumentacja do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), którą wyda Wojewoda Podlaski;
  • w Wojtachach na DK8 drogowcy rozbudują skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową i gminną z wykonaniem pasów do skrętu w lewo. Zbudują odwodnienie drogi, przebudowując rowy i przepusty pod zjazdami. Poszerzą wloty dróg podporządkowanych. Usuną kolizje z infrastrukturą elektroenergetyczną, gazową, telekomunikacyjną i sanitarną. Zbudują oświetlenie drogowe, a wszystkie prace zakończą się w 2025 r. Wartość inwestycji to 6,3 mln zł;
  • w Krasne Folwarczne na DK8 drogowcy rozbudują skrzyżowanie drogi krajowej z drogą gminną oraz powiatową z wykonaniem pasów do skrętu w lewo. Przebudują zatoki autobusowe, a do dwóch z nich wykonają dojścia dla pieszych. Zbudowany zostanie kanał technologiczny, a istniejąca infrastruktura techniczna, kolidująca z projektowanymi rozwiązaniami, zostanie przebudowana. Prace zakończą się w przyszłym roku. Wartość zadania to 5,5 mln zł;
  • na DK65 w Knyszynie białostocki Oddział GDDKiA przebuduje skrzyżowanie na rondo. Zbuduje chodnik i oświetlenie przejścia dla pieszych, a istniejące oświetlenie drogowe zostanie przebudowane. Zakończenie prac planowane w przyszłym roku, a wartość inwestycji 5,8 mln zł.

Poza PBID

Na sieci dróg krajowych w województwie podlaskim białostocki Oddział GDDKiA realizuje też inne zadania, poza Programem Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Ich celem jest zarówno poprawa bezpieczeństwa, jak i upłynnienie ruchu drogowego.

Takim zadaniem jest na przykład rozbudowa DK63 przechodzącej przez miejscowość Wygoda pomiędzy Łomżą a Zambrowem. Na odcinku 2,5 km drogowcy rozbudowują istniejącą drogę, wymieniając jej nawierzchnię. Przebudują skrzyżowania, dobudowując na nich lewoskręty. Powstaną zatoki autobusowe i ciąg pieszo-rowerowy. Wartość zadania to 30,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA