REKLAMA

5 (110) wrzesień – październik 2023

Rola jakości w dążeniu do trwałego budownictwa to temat tego wydania „NBI”. Jakość jest szczególnie ważnym parametrem  w sektorze budowlanym. Wskaźnik ten określa trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów.

Dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości wpływa na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i remontami oraz minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Do realizacji budynków i budowli o wskazanej charakterystyce konieczne jest stosowanie materiałów i technologii zdolnych do zwiększenia żywotności obiektów budowlanych. Potrzebne są także odpowiednie rozwiązania z zakresu wzmacniania i napraw, zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi oraz renowacji. Zarówno trwałość, jak i użyteczność są niezbędne do zapewnienia, że obiekt budowlany będzie spełniał swoją funkcję przez maksymalnie długi czas, a także odpowiednio służył użytkownikom. Z tego względu podczas projektowania i realizacji obiektów budowlanych bierze się pod uwagę wiele czynników, aby osiągnąć maksymalną równowagę między oboma parametrami.

Raport wydania poświęcony jest szansom i zagrożeniom w budownictwie kubaturowym. Budownictwo należy do tych sektorów gospodarki, które po jeszcze dobrym 2022 r. obecnie wyhamowują. Dotyczy to zwłaszcza segmentu kubaturowego, który już odczuwa efekt załamania popytu na krajowym rynku mieszkaniowym. W przypadku specjalistycznych robót budowlanych za dodatkowe wyzwanie można uznać osłabiony popyt gospodarstw domowych na usługi o charakterze remontowym. Czy w tych trudnych warunkach nieco stabilizujący wpływ na sytuację w całym sektorze będą mieć programy ułatwiające dostęp do kredytów hipotecznych?

Temat wydania i raport uzupełniają artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia. Warto przeczytać!

Bolesław Kłosiński przedstawia Steinway Tower – najsmuklejszy wieżowiec świata. Jak zauważa, przy typowych budynkach wysokich zalecana jest szerokość fundamentu w granicach 15–20% wysokości. Dla budynków bardzo wysokich takie proporcje są zwykle nieosiągalne i konieczne są odpowiednio zwymiarowane posadowienia głębokie. Wieżowiec Steinway zupełnie nie mieści się w tych proporcjach: stosunek szerokości do wysokości wynosi 18:435 m = 0,041, tj. ok. 1:24!

Wodociągi Miasta Krakowa są w trakcie realizacji ważnej inwestycji w oczyszczalni ścieków Płaszów. Celem projektu jest dużo szersze niż dotąd wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji beztlenowej osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków. Zbudowano dwa nowe zbiorniki na biogaz o pojemności 3000 m3 każdy, które mogą pracować w zakresie od 100% do 20% napełnienia, co oznacza, że do dyspozycji będzie 80% ich pojemności. Poprzednie zbiorniki z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne mogły pracować tylko w zakresie od 100% do ok. 70% napełnienia, co bardzo ograniczało możliwości wykorzystania produkowanego biogazu, gdyż do dyspozycji pozostawało tylko ok. 30% ich całkowitej pojemności. Projekt przewiduje również wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesu spalania osadów w stacji termicznej utylizacji odpadów. Po zakończeniu inwestycji system ciepłowniczy oczyszczalni stanie się efektywny w myśl zapisów dyrektywy 2012/27/UE, czyli będzie wykorzystywać do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe.

Adam Wysokowski i Jerzy Howis publikują 29. część swojego cyklu Przepusty i mosty ekologiczne, tym razem artykuł jest poświęcony trwałości betonowych oraz żelbetowych przepustów i mostów ekologicznych. W ostatnich latach w odpowiedzi na stale rosnące wymagania ekologiczne związane ze zrównoważonym rozwojem coraz większą uwagę poświęca się trwałości konstrukcji budowlanych. Dotyczy to również tytułowych obiektów – przepustów, dolnych przejść dla zwierząt i mostów ekologicznych. Trwałość betonowych i żelbetowych przepustów wymaga holistycznego podejścia, uwzględniającego różnorodne czynniki, począwszy od materiałów i projektu, przez budowę i eksploatację, a skończywszy na utrzymaniu.

Zapraszam również do zapoznania się z naszymi wrażeniami po jeździe testowej Fordem Rangerem Raptorem. To pick-up średniej wielkości, produkowany przez markę Ford od 1982 r. 36 lat później producent zdecydował się poszerzyć ofertę dostępnych wariantów Rangera o sportowo-wyczynową odmianę pod nazwą Raptor. Z uwagi na charakter i zastosowanie Raptora było wiadomo, że auto musi trafić na testy do naszej redakcji. Bardzo łatwo można wyobrazić sobie tego drapieżnika beztrosko przedzierającego się między obiektami inżynieryjnymi w budowlanym błocie. Nasza redakcja zabrała Raptora w kolorze Code Orange na test do Kopalni Porfiru Zalas, gdzie w deszczowej aurze, w porfirze, z licznymi przeszkodami wodnymi mieliśmy okazję zakosztować jazdy tym terenowym zwierzem.

Serdecznie zapraszam do lektury całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA