REKLAMA

2 (101) marzec – kwiecień 2022

24 Lutego 2022 R. Nastąpiła Inwazja Armii Rosyjskiej Na Teren Niepodległej Ukrainy, Sytuacja Jest Bez Precedensu. Od 77 Lat Nie Toczyła Się Na Taką Skalę Żadna Wojna W Europie. Kierunki Rozwoju, Czas Trwania Konfliktu I Skutki Agresji Rosyjskiej W Tym Momencie Są Trudne Do Przewidzenia.

Wojna obok naszej granicy oddziałuje na gospodarkę Europy i świata. Na Rosję zostały nałożone sankcje gospodarcze na niespotykaną dotąd skalę, ich działanie będzie również odczuwalne przez nas wszystkich. Dodatkowo od paru miesięcy mamy do czynienia z inflacją i drożyzną.

Już można zauważyć wpływ wojny również na polski sektor budownictwa, drożeje paliwo i następuje odpływ pracowników z Ukrainy, którzy masowo wracają do ojczyzny. W Polsce zaczyna brakować rąk do pracy, należy spodziewać się opóźnień na budowach. Mamy do czynienia ze wzrostem cen surowców na rynkach światowych, co spowoduje dalszy wzrost cen materiałów. Pod znakiem zapytania stanęły dostawy materiałów budowlanych i surowców (cement, kruszywa, stal, aluminium, drewno) z Ukrainy, Rosji i Białorusi, wskutek czego polskie firmy wykonawcze znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Międzynarodowe instytucje finansowe zaostrzają politykę kredytową i gwarancyjną wobec polskiej branży budowlanej. Rośnie zagrożenie cybernetyczne dla podmiotów zaangażowanych w realizację obiektów infrastruktury krytycznej. Ale również sytuacja polityczna i brak poczucia bezpieczeństwa w Europie mogą zainicjować wiele nowych inwestycji w polską infrastrukturę wojskową i energetyczną oraz przyspieszyć transformację klimatyczną.

Budownictwo przyjazne dla środowiska jest tematem tego wydania „NBI”. Rynek budowlany stoi dziś w obliczu piętrzących się wyzwań. Z jednej strony to problemy wynikające ze wzrostu cen surowców, materiałów i kosztów prowadzenia działalności oraz pogłębiający je konflikt zbrojny w Ukrainie, z drugiej – rosnące oczekiwania względem jakości i niskiej emisyjności tej gałęzi przemysłu. Wszyscy jednak zgadzają się co do słuszności presji wywieranej na sektor, mającej na celu wdrażanie prośrodowiskowych rozwiązań i strategii zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) wskazuje, że skutki zmian klimatycznych są zatrważające i daleko bardziej niszczące, niż wcześniej prognozowano. Jak branża radzi sobie ze wzrastającymi wymaganiami wobec środowiska? Nowoczesne budownictwo przynosi rozwiązania, które rzucają nowe światło na te zagadnienia.

Polecam wywiad z Alicją Ambroży, kierownikiem Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA, która mówi o ekoprzemianach w budownictwie. Ochrona klimatu zmusza generalnych wykonawców do zmian w procesie budowlanym. Klienci Warbudu SA oczekują nie tylko zgodności z wymaganiami ochrony środowiska, ale chcą mierzalnego zaangażowania. Firma stawia sobie ambitne cele środowiskowe. W myśl strategii Grupy VINCI, do której należy Warbud, na ekologię należy patrzeć z perspektywy długoterminowego oddziaływania.

Wodociągi Miasta Krakowa SA przystępują do realizacji kolejnego projektu z zakresu gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków Płaszów. Projekt kompleksowo traktuje kwestie związane z wytwarzaniem, magazynowaniem i zagospodarowaniem biogazu oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Nastąpi dalsze zwiększenie produkcji energii z biogazu przez zastosowanie nowych modułów kogeneracyjnych. To kolejny krok w stronę samowystarczalności energetycznej tej największej oczyszczalni w aglomeracji krakowskiej.

STRABAG ukończył modernizację stopnia wodnego Przegalina, która była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią. Szczegóły znajdą Państwo w artykule.

W raporcie drogowo-mostowym piszemy o najważniejszych realizowanych inwestycjach. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej drogownictwo rozwija się w wyjątkowym tempie. W efekcie mapa polskich dróg zmieniła się nie do poznania. Znacząco poprawiła się dostępność transportowa poszczególnych regionów, a do 2033 r. ma powstać spójna sieć dróg ekspresowych i autostrad, która połączy wszystkie regiony kraju.

29 maja 2022 r. minie 50 lat od śmierci Stephena Timoshenki, amerykańskiego naukowca ukraińskiego pochodzenia, autora znanych prac z teorii sprężystości, teorii stateczności sprężystej, wytrzymałości materiałów oraz mechaniki budowli. Krzysztof Dąbrowiecki w artykule Analiza mostów wiszących w opracowaniach Stephena Timoshenki przypomina czytelnikom mniej znany wkład tego wybitnego uczonego w teorię mostów wiszących.

Niech żyje wolna Ukraina!

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA