3 (108) maj – czerwiec 2023

Budowlane innowacje i kierunki ich rozwoju to temat tego wydania „NBI”. Niepohamowana ciekawość i chęć rozwoju, myśl techniczna i nauka, a także zdolność do wynalazczości od zawsze popychały świat do przodu. Wszystkie te określenia składają się na jedno – innowacyjność.

Jak powiedział Bill Gates: „Prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność”. To właśnie dzięki niej otaczająca nas przestrzeń tak bardzo różni się od tej z poprzednich epok. Wyzwania współczesnego świata sprawiają, że innowacje w budownictwie odgrywają kluczową rolę w całej gospodarce i wiązane są z nimi duże oczekiwania.

Jakub Kulig, kierownik zespołu BIM w Warbud SA, wyjaśnia, jak zrozumieć istotę BIM. Na świecie BIM rozwija się bardzo dobrze w krajach skandynawskich oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie powołano jednostkę rządową zajmującą się tą technologią. Pierwsze dokumenty rządowe dotyczące sposobu posługiwania się BIM pojawiły się tam już w 2006 r., czyli niemal dwie dekady temu. Urzędy doskonale zatem wiedzą, jak implementować to narzędzie w projektach. Wiele decyzji i pozwoleń jest wydawanych na podstawie modeli BIM. Poziom legislacyjny i technologiczny jest o wiele wyższy niż w Polsce. W 2015 r. BIM był ewenementem w procesie budowlanym tak dla inwestora, jak i generalnego wykonawcy. Dzisiaj każdy większy wykonawca dysponuje zespołem BIM i oferuje klientom usługi cyfrowe.

Przedstawiamy budowę drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Inwestycja jest jednym z kluczowych przedsięwzięć w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka (Zwardoń) – Świerczynowiec (słow. Svrčinovec, powiat Czadca, Słowacja).

Raport wydania poświęcony jest szansom i zagrożeniom dla rozwoju sektora wodociągowo-kanalizacyjnego w Polsce. Zapotrzebowanie na wodę stale rośnie. Głównymi czynnikami determinującymi taki stan rzeczy są dynamiczny wzrost liczby ludności, postępująca urbanizacja oraz rozwój gospodarczy. Jednocześnie występują problemy deficytu naturalnych zasobów oraz niespełniającej standardów jakości wody. Przed przedsiębiorstwami wodociągowymi stoją wyzwania dotyczące m.in. wdrażania unijnych dyrektyw, racjonalnej gospodarki wodą, adaptacji innowacyjnych technologii oraz przystosowania do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.

Wodociągi Miasta Krakowa SA dysponują jednymi z największych i najbardziej skomplikowanych w Europie modeli hydraulicznych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ze 100-procentowym odzwierciedleniem topologii w GIS. Zbudowano też sieć deszczomierzy, które swoim zasięgiem pokryły całą zlewnię kanalizacyjną miasta. W ramach rozbudowanego systemu monitoringu warunków pogodowych dane z deszczomierzy są wykorzystywane do kalibracji i ciągłej weryfikacji poprawności funkcjonowania modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej Krakowa oraz bieżącej oceny zagrożenia powodziami miejskimi.

Serdecznie zapraszam czytelników do udziału w X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023, która odbędzie się w Krakowie 
27–29 września 2023 r., a jej tematem przewodnim będą techniki diagnostyczne i technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, które warto zastosować w kraju. Organizatorami konferencji są Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej Politechniki Świętokrzyskiej, wydawnictwo nbi med!a oraz Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, a współorganizatorami Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Partnerami konferencji są miasto Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wodociągi Miasta Krakowa SA, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów. Jubileuszowa X konferencja 
NO-DIG POLAND zapowiada się jako pełna niespodzianek podróż w czasie, z niepowtarzalną atmosferą i wielkimi osobowościami w charakterze prelegentów. Zapraszam na stronę internetową 
www.nodigpoland.pl, gdzie dostępne są wszystkie informacje.

Serdecznie zapraszam do lektury całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru: