REKLAMA
Okładka czasopisma branżowego Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne wydanie maj-czerwiec 2024

3 (114) maj – czerwiec 2024

Tematem tego numeru „NBI” są innowacje, które są stałą w budownictwie przyszłości. W branży budowlanej innowacje to wręcz imperatyw. Dążenie do doskonalenia procesów i technologii oraz tworzenie zupełnie nowych rozwiązań w odpowiedzi na nowe potrzeby, zwiększanie efektywności i odporności na zmiany stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku budowlanym. Czas zanurzyć się w nowoczesne technologie, które kształtują przyszłość budownictwa. Rewolucja już się rozpoczęła i nie ma od niej odwrotu.

Raport wydania jest poświęcony rozwojowi sieci wod.-kan. w warunkach szybko postępującej urbanizacji. Woda jest nierozerwalnie związana z rozwojem społeczno-gospodarczym, oczywiste jest zatem, że odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu społeczeństw. Zapewnienie dostępu do czystej wody, efektywne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także planowanie racjonalnego gospodarowania zasobami wody to fundamentalne obowiązki każdego państwa. Zaplecze wod.-kan. pełni jedną z najistotniejszych funkcji w zapewnieniu higieny, zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Temat wydania i raport uzupełniają artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia.

Polecam Państwa uwadze wywiad z Tomaszem Szubą, prezesem zarządu TINES Rail SA, który podkreśla, że jego firma innowacje ma wpisane w genotyp. Dysponuje jedną z najbardziej kompleksowych ofert technologiczno-systemowych dla podtorza. Jest obecna na rynku od równo 20 lat i dostarcza rozwiązania techniczne na największe inwestycje kolejowe z bezpodsypkową nawierzchnią torową w Polsce, a przed wybuchem wojny w Ukrainie realizowała wiele intratnych kontraktów za wschodnią granicą i w Azji Środkowej. Z rynków tych musiała się wycofać.

W trosce o niezawodność dostaw wody Wodociągi Miasta Krakowa SA systematycznie poddają renowacji magistralę przesyłową z Zakładu Uzdatniania Wody Raba, który zaopatruje w wodę ponad 60% mieszkańców Krakowa. Starszy z dwóch przewodów, rurociąg DN 1000, ma już 50 lat, został zbudowany z rur stalowych oraz rur kielichowych z żeliwa szarego. Do tej pory wszystkie modernizacje odcinków tej magistrali były realizowane metodami bezwykopowymi. Dlatego pewnym zaskoczeniem jest, że w ostatnim przetargu na renowację 2300-metrowego odcinka najniższą cenę zaoferował wykonawca, który zaproponował w zdecydowanej części wymianę istniejących przewodów na nowe z żeliwa sferoidalnego, a tylko na długości ok. 300 m renowację przez zastosowanie szybko utwardzalnego hybrydowego kompozytu na bazie żywic polimocznikowych wzmacnianego mikrowłóknami.

Wykreować na nowo pozytywny wizerunek drogowca to jedno z zadań, jakie stawiają sobie władze Ogólnopolskiej Izby  Gospodarczej Drogownictwa, która w czerwcu obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. W wywiadzie z Barbarą Dzieciuchowicz, prezes zarządu, oraz Przemysławem Klonowskim, prezydentem Izby, znajdą Państwo wiadomości z historii działalności Izby – tej dalszej i całkiem nieodległej, jak m.in. starania o nieuleganie presji zawieszenia prac na budowach w czasie pandemii COVID-19 czy okoliczności wypracowywania sposobu i zakresu waloryzacji kontraktów budowlanych i utrzymaniowych w sieci dróg krajowych.

23–25 kwietnia 2024 r. w Krakowie odbyła się pierwsza edycja infraDAYS Expo & Multi-Conference. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem całego środowiska związanego z budownictwem infrastrukturalnym, przekroczono liczbę 600 biletów uczestnictwa. Najbardziej uroczystą częścią infraDAYS była Gala Dinner, podczas której 24 kwietnia 2024 r. wręczono statuetki laureatom konkursu infraLIDER na najciekawsze projekty infrastrukturalne. W numerze zamieszczamy obszerną relację z konferencji. 

12 kwietnia 2024 r. walne zebranie delegatów Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej wybrało władze XII kadencji. Nowym przewodniczącym ZMRP został prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, który jest członkiem Rady Naukowej „NBI” od 2008 r. oraz autorem publikowanego na naszych łamach długoletniego cyklu artykułów Przepusty i mosty ekologiczne w infrastrukturze komunikacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z listem otartym nowego przewodniczącego ZMRP do członków.

Liczne grono przyjaciół pożegnało 12 lutego 2024 r. Profesora Stanisława Stryczka – wspaniałego Kolegę i Przyjaciela, wieloletniego Nauczyciela Akademickiego, bezgranicznie oddanego sprawom Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Profesor był współtwórcą „NBI” i członkiem Rady Naukowej naszego czasopisma. Zmarł w Krakowie 6 lutego 2024 r. Składamy kondolencje Rodzinie i publikujemy biografię Profesora. Jego odejście również dla nas jest bardzo bolesną stratą.

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA