REKLAMA

4 (109) lipiec – sierpień 2023

Zakończyła się budowa najdłuższej przeprawy podwodnej w Polsce. Mierzący 1780 m tunel pod cieśniną Świny 30 czerwca 2023 r. został otwarty dla ruchu.

Tunel, którego budowa rozpoczęła się jesienią 2019 r., stanowi pierwsze stałe połączenie między wyspami Uznam i Wolin. Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum PORR SA, PORR Bau GmbH, oraz Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhut A.S. na zlecenie Gminy Miasta Świnoujście i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestora zastępczego. Szczegóły znajdą Państwo w artykule.

Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w rozmowie z nami przedstawia wykonanie oraz plany inwestycyjne spółki i twierdzi, że przyszłością kolei są szybkie połączenia pasażerskie, kolej aglomeracyjna oraz ruch towarowy. Perspektywa finansowa UE z realizacją projektów od 2014 do 2023 r. jest na końcowym etapie. Warto wspomnieć, że budżet Krajowego Programu Kolejowego wynosił 66 mld zł. Dzięki decyzjom rządu wspierającym PLK S.A. obecnie wartość tego programu wzrosła do 79 mld zł. Stan zaawansowania zrealizowanych projektów to ok. 60 mld zł.

Raport wydania poświęcony jest rozwojowi transportu kolejowego w Polsce. Z danych statystycznych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że kolej staje się realną konkurencją dla lotnictwa. Ten rodzaj komunikacji jest doceniany przez pasażerów przede wszystkim ze względu na niższe ceny, a niekiedy także krótszy czas podróży. Przemieszczanie się środkami komunikacji szynowej jest polecanym rozwiązaniem również ze względu na niski ślad węglowy eksploatowanych taborów.

Czas jako wieloaspektowy czynnik w inwestycjach budowlanych to temat tego wydania „NBI”. Każda inwestycja budowlana jest osadzona w sprecyzowanych ramach czasowych, opisanych m.in. w harmonogramie rzeczowo-finansowym, harmonogramie prac projektowych i robót budowlanych czy innych dokumentach, jak umowa z wykonawcą, umowa z ubezpieczycielem. Czas w budownictwie może być sprzymierzeńcem, np. jako naturalny czynnik potrzebny do osiągnięcia dojrzałości konstrukcji. Może także powodować niedogodności, jak choćby w przypadku wystąpienia opóźnień. Jest jednak ponad wszelką wątpliwość istotnym wskaźnikiem mówiącym o efektywności i produktywności w całym budowlanym procesie inwestycyjnym oraz nieubłaganym kryterium miary sukcesu realizacji projektu zakładającego zachowanie terminu. Raport i temat wydania uzupełniają artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia. Warto przeczytać!

W dniach 23–25 maja 2023 r. w kampusie Politechniki Krakowskiej odbyła się piąta edycja infraBIM V4 Expo & Multi-Conference. Bez cienia przesady można powiedzieć, że od kilku lat jest to najważniejsze wydarzenie dotyczące cyfryzacji branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak zwykle głównym organizatorem była fundacja Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM), która współpracuje ze swoim operatorem, czyli zespołem infraTEAM. W tym roku współorganizacji podjęła się również Politechnika Krakowska. Zdaniem pomysłodawcy eventu prof. dr. hab. inż. Marka Salamaka z Politechniki Śląskiej krakowskie środowisko ekspertów BIM skupionych wokół PK i AGH tworzy tak mocny ośrodek, że Kraków mógłby być uznany w naszym kraju nawet za stolicę BIM. Byliśmy strategicznym partnerem medialnym infraBIM V4 Expo & Multi-Conference. Przy tej okazji przeprowadziliśmy wywiady z inwestorami i ekspertami, które publikujemy w tym numerze.

I tak prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej twierdzi, że wczesna edukacja to klucz do sukcesu BIM w Polsce. System edukacji jest krytycznie ważny we wdrażaniu BIM, a patrząc na problem całościowo, można zaryzykować twierdzenie, że jego rola powinna być postrzegana w szerszej perspektywie niż tylko edukacji inżynierów czy osób na rynku pracy. Powinniśmy zacząć mówić o perspektywie jak najwcześniejszej edukacji BIM, już na szczeblu technicznych szkół średnich.

Tomasz Żuchowski, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, ocenia, że łatwiej napisać, na czym polega BIM i jaki jest zakres jego możliwości, niż to faktycznie wykonać. Większość osób znających obszar BIM ma świadomość, że jest on wymagający, że jest przyszłościowy i że nie jest prosty do wdrożenia. Barier jest sporo.

Od przyjęcia rozwiązań w sektorze budowlanym zacznie się szersze wdrożenie BIM w całym sektorze publicznym – uważa Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. BIM doskonale wpisuje się w zasady udzielania zamówień publicznych dotyczących najlepszej relacji jakości do ceny oraz zasadę efektywności, czyli uzyskania najlepszych efektów zamówienia.

Wiktor Piwkowski, prezes zarządu Fundacji PZITB, członek Rady Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, szef grupy BIM na Kongresie Budownictwa Polskiego, przybliżył okoliczności, kiedy BIM otrzyma mandat prawny w Polsce. Jego zdaniem na początku zastosowanie metodyki BIM należy ograniczyć do dużych inwestycji publicznych, np. o wartości powyżej 100 mln zł. Objęłoby to inwestycje o łącznej wartości ok. 70 mld zł rocznie i w efekcie przyniosło oszczędności w budżecie państwa rzędu 7–10 mld zł.

Serdecznie zapraszam do lektury całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA