6 (111) listopad – grudzień 2023

27–29 września 2023 r. w Krakowie odbyła się jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023. Jej tematem przewodnim były techniki diagnostyczne i technologie bezwykopowej rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, które warto zastosować w kraju, oraz bezpieczeństwo w technologiach bezwykopowych.

Polska branża bezwykopowa ma liczne powody do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a najlepszą okazją, by o nich mówić, są jubileusze. Stąd właśnie jubileuszowa X konferencja była w części poświęcona omówieniu tej drogi, jaką przebyły polskie firmy od początku lat 90. XX w., aby dzisiaj być nieodłącznym, niezwykle ważnym elementem rynku budowlanego w zakresie infrastruktury podziemnej. Mówiono zwłaszcza o tym, co w branży nowe, innowacyjne, wpisujące się w technologiczne wymagania jutra. Wydawnictwo nbi medi!a było współorganizatorem konferencji, a czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz portal BudownictwoInzynieryjne.pl patronowały jej medialnie. Zapraszam do zapoznania się z relacją.

Ekonomia w budownictwie to temat tego wydania „NBI”. Sektor budowlany od dłuższego czasu funkcjonuje w warunkach wysokiej inflacji. Trendy rynkowe, przede wszystkim ceny materiałów, mocno odbiegają od znanych dotychczas schematów i dodatkowo są mocno skorelowane z decyzjami politycznymi. Czy rozwiązaniem umożliwiającym utrzymanie się firm na rynku w trudnej sytuacji może być waloryzacja, efektywna optymalizacja kosztów oraz szukanie zleceń w innych segmentach rynku budowlanego?

Natomiast raport wydania jest poświęcony hydrotechnice. Szybko postępujące zmiany klimatyczne spowodowały zmianę myślenia o zasobach naturalnych w kontekście ich ochrony i racjonalnego gospodarowania. Polska jest jednym z krajów, które odczuwają w ostatnim czasie skutki nawalnych deszczy i wyczerpujących suszy. Inwestycje hydrotechniczne mają więc kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa ludności w sytuacji klęski żywiołowej, a także dla rozwoju polskiej gospodarki. Ochrona przeciwpowodziowa i modernizacja gospodarki morskiej są fundamentami rozwoju budownictwa hydrotechnicznego. Temat wydania i raport uzupełniają artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia.

Adam Wysokowski, Weronika Dołęga oraz Jerzy Howis opisują trwałość ceglanych przepustów i mostów ekologicznych w jubileuszowym, już 30. artykule z serii o przepustach i mostach ekologicznych. To najdłuższy cykl tekstów, jaki ukazuje się nieprzerwanie w „NBI”. Gratulujemy autorom!

Polecam wywiad z Hubertem Tomczakiem, dyrektorem zarządzającym Soletanche Polska Sp. z o.o., który stanowczo mówi, że firma postawiła na działania prośrodowiskowe. Soletanche Bachy, jak i cała Grupa Vinci jako jedna z wiodących światowych firm budowlanych wdrożyły swoją pierwszą strategię środowiskową już jakiś czas temu i co roku jest ona aktualizowana do zmieniających się wymogów środowiskowych.

Technologie rozwijającego się rynku hydrotechnicznego przedstawia w rozmowie Rafał Buca, dyrektor Oddziału Północ Keller Polska Sp. z o.o. Niewątpliwie największą inwestycją hydrotechniczną, w której do tej pory ta firma uczestniczyła, jest rozbudowa terminala kontenerowego Baltic Hub o dodatkowy terminal T3. Terminal stanowi sztuczną wyspę o powierzchni ok. 36 ha.

Wodociągi Miasta Krakowa SA zakończyły modernizację systemu wstępnego ozonowania wody w Zakładzie Uzdatniana Wody Raba, który jest największym producentem wody dla aglomeracji krakowskiej. Zaprojektowano i wykonano układ wytwarzania ozonu z tlenu technicznego (w dotychczasowym systemie był wytwarzany z powietrza atmosferycznego) i wprowadzania go do wody wraz z wszystkimi urządzeniami i wyposażeniem towarzyszącym, niezbędnym do prawidłowego działania instalacji ozonowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Inwestycja była prowadzona w działającym obiekcie, który w trakcie prac modernizacyjnych musiał zapewnić ciągłość procesu uzdatniania wody.

Na koniec polecam artykuł Krzysztofa Dąbrowieckiego o historii kolejowo-drogowych mostów wiszących.

Życzę Państwu rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w nowym 2024 r., aby spełniły się nasze plany i zamierzenia, a na świecie zapanował pokój.

Artykuły z numeru: