REKLAMA

4 (103) lipiec – sierpień 2022

Czas to jeden ze strategicznych aspektów w budowlanym procesie inwestycyjnym, gdyż – jak powszechnie wiadomo – czas to pieniądz. Odniesienie do czasu znajdziemy praktycznie na każdym etapie realizacji, m.in. w kontrakcie, pracach projektowych, harmonogramie robót, procesie zakupowym czy w procedurach administracyjnych.

Czas tworzy ramy całego przedsięwzięcia, a jego wartość stanowi o sukcesie bądź niepowodzeniu. Terminowość realizacji inwestycji to swego rodzaju wskaźnik, który może wiele powiedzieć o produktywności, wydajności czy jakości. Budownictwo XXI w. dysponuje szeroką gamą narzędzi do walki z marnotrawstwem czasu, a rozwój nowoczesnych technologii przynosi kolejne rozwiązania. Czas jako wartość w budownictwie jest tematem tego wydania „NBI”.

Pandemia, wojna w Ukrainie i rosnąca inflacja pokazały, jak szybko budowane latami strategie i plany mogą się przewartościować. Również w sektorze budownictwa kubaturowego pojawiły się nowe wyzwania, gdyż zmieniły się priorytety w realizacji tych inwestycji. Jaka przyszłość czeka budownictwo kubaturowe w naszym kraju? Jakie zmiany czekają ten sektor w najbliższym czasie? Przed jakimi wyzwaniami staną architekci, inwestorzy i wykonawcy? Odpowiedzi na te pytania poznamy w raporcie Budownictwo kubaturowe w 2022 r.

Polecam wywiad z menedżmentem firmy Warbud SA: Karolem Puszerkiewiczem, dyrektorem Regionu Północ, Tomaszem Blecharskim, dyrektorem Budownictwa Specjalistycznego, oraz Lechem Wąsowskim, dyrektorem Regionu Południe, którzy podkreślają, że rynek nie znosi próżni. Rozmawiamy m.in. o trendach, koniunkturze i waloryzacji kontraktów w budownictwie. Generalny wykonawca musi wyróżniać się wiedzą, szerokim wachlarzem kompetencji i doświadczeniem.

Paulina Magdzicka z PORR SA w artykule BIM znaczy efektywniej wylicza zalety cyfrowej technologii w budownictwie. Jednym z najważniejszych zasobów, jakimi dysponujemy, jest czas. W budownictwie ma on szczególne znaczenie, ponieważ ciągle zmagamy się z napiętymi harmonogramami i wysokimi oczekiwaniami klientów. Wraz z postępem cyfryzacji pojawiają się nowe możliwości, które powodują wzrost efektywności pracy. Jedną z nich jest BIM.

Doświadczenie, rozpoznanie i dobry projekt to podstawa realizacji geotechnicznej – mówi w rozmowie z naszą redakcją Szymon Reichman, dyrektor nowo powstałego Oddziału Budownictwa Geotechnicznego STRABAG Sp. z o.o. W planach jest rozwój zespołu i pozyskiwanie kontraktów, by jako oddział realizować projekty geotechniczne oraz dostarczać kompleksowe rozwiązania dla klientów. Wzorem firmy Züblin Spezialtiefbau GmbH ze Stuttgartu, która stanowi zaplecze techniczne oddziału, dąży się do rozwinięcia zaawansowanej inżynierii nie tylko przez wykonywanie robót geotechnicznych, ale optymalizację kosztów całego procesu budowlanego. Zespół w Stuttgarcie dysponuje zaawansowanymi technikami modelowania 3D całego procesu realizacji, ponieważ w najbliższych latach będzie to kluczowe rozwiązanie dla optymalnego prowadzenia procesu budowy czy wcześniejszych etapów przygotowawczych.

Maksymilian Kliński i Aleksander Mróz opisują niekonwencjonalne technologie przebudowy mostów. Potrzeba przebudowy funkcjonujących obiektów mostowych i budowy nowych obiektów stanowiących kluczowe elementy układu transportowego jest obecnie bardzo duża. Wynika to m.in. z konieczności spełnienia warunków bezpiecznego eksploatowania obiektów mostowych będących często u kresu swojej przydatności użytkowej.

W cieniu najdłuższego na świecie mostu wiszącego Çanakkale 1915 w Turcji i bez specjalnej reklamy budowany jest najdłuższy w Rumunii, a zarazem jeden z najdłuższych w Europie mostów wiszących – most Brăila na Dunaju we wschodniej części kraju. Łączy miasta Brăila i Galați z miejscowością Măcin w okręgu Tulcea na przeciwległym brzegu rzeki. Będzie to pierwszy most w dolnym biegu Dunaju, przepływającego przez 10 krajów europejskich. Projekt przedstawia czytelnikom Krzysztof Dąbrowiecki.

Efektywna i terminowa realizacja inwestycji, zastosowanie nowoczesnych technologii, skrócenie czasu wykonania zadania, minimalizacja wpływu na środowisko naturalne, zwiększone bezpieczeństwo pracowników – te założenia towarzyszą każdej realizacji podejmowanej przez GGT Solutions SA. Firma opisuje rekordowe w skali Europy realizacje bezwykopowe, jakimi są przekroczenia rzek w projekcie Baltic Pipe.

Dla kogo prestiżowa nagroda EXPERT 2022? Podczas Międzynarodowych Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND przyznawana jest nagroda EXPERT. W ten sposób od 2006 r. nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek robót bezwykopowych. Organizatorzy i nasza redakcja zapraszają do udziału w IX konferencji NO-DIG POLAND 2022, która odbędzie się 27–29 września w Krakowie, i uczestnictwa w konkursie EXPERT 2022. W tym numerze czasopisma prezentujemy laureatów dotychczas przyznanych nagród EXPERT.

Życzę Państwu słonecznego urlopu!

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA