REKLAMA

1 (1) maj – czerwiec 2005

Gdy zastanawialiśmy się nad koncepcją czasopisma, które miałoby informować o
najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa inżynieryjnego i infrastrukturalnego w kraju i na świecie, wiedzieliśmy tylko tyle, że rynek potrzebuje obiektywnego i niezależnego periodyku. A branża jest na tyle szeroka, iż będziemy się musieli naprawdę sporo napracować, by ogarnąć i przekazać Państwu na łamach najbardziej istotne przejawy aktywności w niej następujące, by choć skrótowo zaprezentować przedsiębiorstwa, zajmujące się tą właśnie dziedziną i osoby, których zaangażowanie wprawia te przedsiębiorstwa w ruch.

Chcielibyśmy również, aby nasze czasopismo było ciekawe i atrakcyjne dla inwestorów i to zarówno tych z dużych ośrodków miejskich jak i tych małych.

Zastanawialiśmy się nad koncepcją dostępności pisma dla Czytelników. DoszliÊśy do wniosku, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem – w ogromnej mierze zależącym od Państwa – jest dystrybucja pisma drogą bezpłatnej prenumeraty i utrzymywanie się tytułu wyłącznie ze sprzedaży powierzchni reklamowej, którą oferujemy Państwu już teraz na wyjątkowo korzystnych warunkach. Dzięki temu będziemy mieli szansę dotrzeć z dwumiesięcznikiem do – mam nadzieję – większości zainteresowanych. Warto tu dodać, że nasze (choć wolałbym, aby od teraz – Drodzy Czytelnicy – było to już Wasze) czasopismo – oprócz przysyłanych bezpłatnie wydań papierowych, ma również swoje odbicie w wirtualnym świecie; zapraszam Państwa do odwiedzenia strony www.nbi.com.pl

Cóż mogę obiecać na początku?
Otóż mogę tylko zagwarantować nasz obiektywizm i bezstronność, dbałość o jak najwyższą jakość kolejnych numerów (będziemy się z numeru na numer poprawiać – a jakże?), o dobór interesujących tematów, rozmówców, o dostępność czasopisma, którego nakład będzie rósł w miarę zapotrzebowania rynku itd.

Oprócz tego nad merytoryczna zawartością czasopisma czuwać będzie Rada Programowa, udało nam si´ zaangażować do niej osoby, które gwarantują najwyższy, fachowy poziom pisma.

Od pierwszego numeru rozpoczęliśmy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką świętokrzyską. Jesteśmy również patronem medialnym Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych.

Liczymy również na Państwa. Na Wasze rady, sugestie, propozycje tematów; chętnie też opublikujemy nadsyłane przez Państwa materiały, o ile oczywiście będą się one mieścić w konwencji magazynu. Liczymy również na to, że oprócz zaistnienia na łamach redakcyjnych, Wasze Przedsiębiorstwa będą korzystać również z łamów reklamowych „NBI”. Dołożymy w tym względzie wszelkich starań by tego typu współpraca z nami była przez Państwa oceniana jak najwyżej.

A przed Państwem pierwszy numer „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego”. Pewno wiele w nim niedociągnięć, ale – jak już obiecałem – chcemy się poprawiać.

Życząc miłej lektury w imieniu swoim i całej redakcji, proszę o przesyłanie opinii i komentarzy.

REKLAMA
REKLAMA