REKLAMA

2 (107) marzec – kwiecień 2023

Tematem wiosennego wydania „NBI” jest ekologia i ochrona środowiska. Piszemy o tym w tekście Na drodze do zielonego budownictwa.

Ekologia, ślad węglowy, dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo – to pojęcia, które obecnie znane są niemal wszystkim. Nie ma wątpliwości, że sektor budowlany jak nigdy wcześniej angażuje ogromne siły w realizację ambitnych celów wynikających z polityki neutralności klimatycznej oraz wizji przyjaznego i bezpiecznego świata przyszłości. Ta droga okazuje się jednak wyboista, komplikowana wojną, kryzysami gospodarczymi i energetycznymi, co tym bardziej utrudnia to i tak niełatwe zadanie. Wyniki ostatniego raportu ICPP oraz rozmów na szczycie klimatycznym COP27 wskazują, że w zakresie ekologii mamy bardzo wiele do zrobienia. Ekologia i budownictwo to pojęcia, które cechuje wiele wzajemnie przenikających się zależności. Wizerunek współczesnego budownictwa coraz częściej przybiera zielone barwy, co jest wynikiem zarówno wyższego poziomu świadomości, jak i pilnych potrzeb w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Budowlany proces inwestycyjny staje się coraz bardziej otwarty na ekologię i skupia większą uwagę na procesie planowania i rozważnego doboru materiałów oraz technologii. Ekologia to także czynnik napędzający innowacje budowlane, powstawanie nowych rozwiązań tak potrzebnych na rynku.

Inwestycje pozytywnie wpływające na środowisko realizują Wodociągi Miasta Krakowa SA. Wśród nich są takie, które mają przyczynić się do zmniejszenia oddziaływania przelewów burzowych na rzeki. Jednym ze sposobów ochrony odbiorników jest instalacja mechanicznych krat podczyszczających, służących do zatrzymywania części stałych w kanałach. Są to kraty HSR, a pierwsze z planowanych do zainstalowania tego typu urządzeń już działa na przelewie burzowym Żaglowa. Przebudowę tego przelewu i montaż kraty opisujemy w tym numerze.

Zapraszam do lektury raportu wydania Aktualny stan i perspektywy rozwoju budownictwa drogowo-mostowego w Polsce. Budownictwo to stale się rozwija, co dobrze widać na zmieniającej się mapie polskich dróg. Utrzymuje się tendencja poprawy dostępności transportowej. Trwają także zaawansowane prace nad realizacją sieci dróg ekspresowych i autostrad mających docelowo połączyć poszczególne regiony kraju. Aktualnie długość dróg krajowych w Polsce wynosi 19 393 km, z czego GDDKiA jest zarządcą 17 782 km odcinków drogowych. Blisko 5 tys. km stanowią trasy szybkiego ruchu. Na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA jest ponad 7 tys. obiektów mostowych o łącznej długości ponad 400 km.

Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, w rozmowie z „NBI” przedstawia inwestycje realizowane przez ZIM. Jednostka stopniowo przejmowała zadania liniowe, począwszy od dużych projektów, takich jak budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej czy rozbudowa al. 29 Listopada, ale też mniejszych, np. przebudowa dróg w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego. Główną intencją powołania ZIM przez Radę Miasta Krakowa było to, aby w strukturze miasta był podmiot, który zajmuje się inwestycjami strategicznymi. Taką inwestycją jest budowa premetra – w tym roku powinna zostać wydana decyzja środowiskowa dla pierwszego etapu. Trasa ma mieć długość 21,82 km, w tym 6,6 km przebiega w tunelu, a 1,4 km na estakadzie. Planowane są 32 stacje, oddalone od siebie o ok. 670 m. Tunel będzie budowany za pomocą maszyny TBM i został zaprojektowany głównie na odcinku centralnym, gdzie występują największe utrudnienia na sieci tramwajowej, oraz w rejonie węzła przesiadkowego w Bronowicach. Pozostały przebieg jest naziemny, częściowo wykorzystujący istniejące torowiska tramwajowe, a częściowo wymagający budowy nowej infrastruktury naziemnej oraz nadziemnej.

Krzysztof Dąbrowiecki przedstawia mosty wiszące o superdługich przęsłach. Od lat inżynierowie budownictwa lądowego, prowadząc analizy i testy modeli, starają się odpowiedzieć na niezwykle nurtujące ich pytania: jak długa, z technicznego punktu widzenia, może być konstrukcja mostu wiszącego oraz jakiej maksymalnej długości może być środkowe przęsło takiego mostu. Dziś już wiemy, co jeszcze 100 lat temu wydawało się wręcz nierealne, że długość 2000 m przęsła środkowego nie jest granicą ostateczną.

Ze światowych inwestycji infrastrukturalnych opisujemy m.in. most Padma w Bangladeszu, który jest wielofunkcyjną przeprawą drogowo-kolejową z czterema pasami ruchu autostrady oraz torem dla pociągów pasażerskich i towarowych. Konstrukcja mostu wykorzystywana jest również do przeprowadzenia magistrali gazowej wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi. Obiekt znajduje się w ciągu najdłuższej azjatyckiej trasy autostradowej AH1, która mierzy ponad 20,5 tys. km. Korytarz kolejowy TAR łączy Dhakę z Kalkutą w Indiach. Cała inwestycja obejmowała zasadniczy most nad Padmą o długości 6,15 km, liczne wiadukty dojazdowe, obustronne drogi o długości 13,6 km, regulację koryta, a także wiele obiektów użytkowych, jak np. miejsca poboru opłat, powierzchnie usługowe oraz biura. Koszty realizacji tego projektu sięgnęły ok. 2,9 mld USD.

Gorąco zachęcam do lektury czasopisma w tradycyjnej formie drukowanej i online w webkiosku oraz do obserwowania naszych social mediów!

Artykuły z numeru:

REKLAMA