REKLAMA

1 (106) styczeń – luty 2023

Tematem tego wydania „NBI” jest bezpieczeństwo w budownictwie. To zagadnienie o szerokim spektrum znaczeń. Może się odnosić zarówno do bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa technologii i wyrobów budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych, jak i do realizacji inwestycji budowlanych w celu ochrony życia ludzi.

Każdy z tych aspektów dotyka nieco innej problematyki. Nie ulega jednak wątpliwości, że szeroko pojęte bezpieczeństwo w budownictwie powinno być wartością nadrzędną. Polska od lat inwestuje w budownictwo, czyniąc je jednym z kluczowych obszarów gospodarki. Zgodnie z raportem Budimex 2020/2021 nasz kraj zajął drugą pozycję w rankingu procentowego udziału sektora budownictwa w relacji do PKB w 2020 r., osiągając wartość 7,4%, przy czym średnia dla całej UE wyniosła 5,86%. Mimo trudnej sytuacji w ostatnich latach i niekorzystnych prognoz dla pewnych obszarów sektora w dalszym ciągu planuje się kolejne, znaczące inwestycje, wśród których wiele dotyczy obszarów silnie związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym czy zapewnieniem stabilnych i niezakłóconych dostaw energii elektrycznej oraz gazu. Aby sektor ten w dalszym ciągu rozwijał się prężnie i w sposób zrównoważony, konieczne są dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszam również do lektury raportu Tunele na problemy komunikacyjne. Budownictwo tunelowe w Polsce mocno przyspieszyło. Trwają zaawansowane prace nad odcinkami drogowymi i kolejowymi, a kolejne inwestycje są w przygotowaniu. Mimo że w Polsce tunelowe budownictwo podziemne, przede wszystkim ze względu na uwarunkowania geograficzne, nie jest szeroko stosowane, to wpływa korzystnie na rozwój transportu. Stworzona w zaplanowany i logiczny sposób infrastruktura podziemna przynosi liczne korzyści. Przede wszystkim tunele komunikacyjne w znacznym stopniu wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców miast. Racjonalnie zagospodarowana przestrzeń podziemna umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących funkcjonowania na powierzchni. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim zwiększenia przepustowości ulic, odciążenia tras przelotowych, usprawnienia komunikacji oraz ograniczenia liczby zdarzeń drogowych. Opcja skorzystania z obiektu tunelowego w formie odcinka drogowego lub metra poprawia komfort podróżowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Warto pamiętać, że uwolnienie obszarów zielonych jest traktowane jako działanie przyjazne środowisku. Zaplanowanie tras komunikacyjnych pod ziemią wpływa znacząco na redukcję szkodliwych gazów zawartych w spalinach, ogranicza stopień zapylenia, a także zmniejsza poziom hałasu i wibracji wywołanych ruchem.

Temat wydania i raport uzupełniają artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia oraz wypowiedzi ekspertów. Warto przeczytać!

Prof. Anna Siemińska-Lewandowska i dr Rafał Kuszyk obszernie omawiają II linię metra w Warszawie – metody budowy i oddziaływanie na środowisko. Inwestycja ma długą historię, sięgającą początku XX w. Władze miasta w 1925 r. zdecydowały, aby wzorem innych stolic europejskich rozpocząć prace nad projektem miejskiej kolei podziemnej. Budowa II linii metra w Warszawie to największa inwestycja tunelowa w Polsce. Koszt budowy odcinka centralnego wyniósł prawie 1,2 mld €. Koszt obecnie realizowanego przedłużenia wschodniego i zachodniego to w sumie ponad 1 mld €. Ostatni etap – 370 mln €. Tak dużych środków finansowych zaangażowanych w budownictwo podziemne jeszcze w kraju nie było.

W maju 2022 r. został otwarty najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych Sky Bridge 721 w Dolní Morava w Czechach. Mimo swojej rekordowej rozpiętości 721 m konstrukcja jest bardzo stabilna i bezpieczna. Po więcej informacji odsyłam do tekstu.

Rekordowo wysokie przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce przedstawia firma badawcza Spectis w swoim najnowszym raporcie. Po trzech latach stabilizacji w 2021 r. łączne przychody 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce wzrosły w ujęciu nominalnym o 16% – do poziomu 56 mld zł, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Z tego samego powodu 2022 r. zakończył się najwyższym od ponad dekady nominalnym wzrostem przychodów firm wykonawczych (ok. 23%). Lata 2023–2024 będą już jednak dla wykonawców okresem pełnym wyzwań, głównie wskutek stagnacji posiadanego portfela zamówień, który aktualnie notuje kilkunastoprocentowy spadek w ujęciu realnym.

Prof. Marek Salamak na naszych łamach zaprasza na infraBIM 2023 V4 Expo & Multi-Conference, który odbędzie się 23–25 maja 2023 r. Od kilku lat jest to najważniejsze wydarzenie dotyczące cyfryzacji branży budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej. Po pewnej przerwie wraca ono znowu do Krakowa, ale tym razem na kampus Politechniki Krakowskiej. „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” jest generalnym patronem medialnym eventu i zachęcamy serdecznie wszystkich Czytelników do aktywnego udziału!

Artykuły z numeru:

REKLAMA