1 (88) styczeń – luty 2020

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2020, która odbędzie się 23–24 kwietnia 2020 r. w Krakowie. Aktualna edycja dzięki bogatym sesjom naukowym i możliwości bezpośredniego zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami będzie podkreślała coraz bardziej strategiczne znaczenie technologii bezwykopowych jako motoru napędowego dla rozwoju infrastruktury w kraju.

Podczas konferencji po raz pierwszy odbędą się warsztaty techniczno-organizacyjne poświęcone poprawnej realizacji przetargów na bezwykopowe rehabilitacje przewodów, których współorganizatorem jest Polska Fundacja Technik Bezwykopowych oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie. W trakcie konferencji już po raz dziewiąty firmom z branży technologii bezwykopowych zostaną wręczone nagrody EXPERT 2020 za innowacyjność ich produktów i technologii w zakresie budowy i odnowy sieci podziemnych. Przyznane w konkursie statuetki stanowią wyraz uznania dla zrealizowanych innowacyjnych projektów i produktów wprowadzonych na rynek w branży bezwykopowej. Szczegóły na temat konferencji oraz dodatkowe artykuły podejmujące zagadnienia inżynierii bezwykopowej znajdą Państwo w numerze.

Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie, począwszy od kwestii lokalizacji tych obiektów, przez projektowanie i budowę, a skończywszy na utrzymaniu. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i przejścia dla zwierząt, która odbyła się 10–12 grudnia 2019 r. w Krakowie. Uwieńczeniem konstruktywnego spotkania było zebranie wniosków. Należy m.in. opracować katalog typowych (zalecanych do szerokiego stosowania) rozwiązań konstrukcyjnych i wyposażenia przejść dla zwierząt, dążyć do współpracy inżynierów i przedstawicieli ochrony środowiska oraz zwiększać świadomość społeczeństwa na temat znaczenia przejść dla zwierząt przez właściwą edukację. Powinno to stanowić kolejny z głównych aspektów tematyki przejść dla zwierząt, oprócz aspektu ekologicznego, technicznego i prawnego. Zapraszam do lektury całego artykułu.

Rok 2019 GDDKiA zakończyła, realizując 80 zadań drogowych o łącznej długości ponad 960 km. Udostępniono do ruchu 460 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1696,2 km autostrad i 2425,1 km dróg ekspresowych. W 2019 r. podpisano dziewięć umów na budowę 160,8 km dróg łącznie i ogłoszono 34 postępowania przetargowe na zadania o łącznej długości 480,3 km.

Wspólnie z przedstawicielami inwestorów, wykonawców i specjalistów próbujemy ocenić 2019 r. oraz wskazać perspektywy dla budownictwa i branży wodociągowej w2020 r.

Z Sebastianem Lewińskim, szefem ds. bhp w Warbud SA, rozmawiamy o bezpieczeństwie, które jest inwestycją w człowieka. Bhp stanowi nieodłączny element zarządzania procesami budowy, a profilaktyka jest o wiele tańsza niż leczenie skutków wypadków, często nieodwracalnych za żadne pieniądze. Idealna sytuacja w budownictwie, do której cały czas dążymy, to bezwypadkowa realizacja inwestycji.

W numerze przedstawiamy trzy tematy specjalne: bhp w branży budowlanej, rury i ich zastosowanie w budownictwie oraz rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Tomasz Kusznierewicz, prezes zarządu Optem Sp. z o.o., opowiada o autorskich rozwiązaniach, które są znakiem rozpoznawczym firmy. „Wprowadzając rozwiązania na rynek, zauważyliśmy, że inwestorów czy generalnych wykonawców interesuje bardzo często kompleksowe rozwiązanie. Dlatego powziąwszy informację o zaistniałej przeszkodzie lub problemie, najpierw robimy projekt, a potem, już przy realizacji, stosujemy optymalne rozwiązanie i oddajemy gotowy obiekt pod klucz. Oczywiście z 10-letnią gwarancją wykonania” – mówi prezes Kusznierewicz.

Prof. Wojciech Radomski kontynuuje rozważania na temat dokąd zmierza mostownictwo na świecie i w Polsce. Można przewidywać, że w dalszym ciągu – przynajmniej w najbliższych latach – dominacja osiągnięć mostowych krajów azjatyckich będzie trwać w skali globalnej. Cały świat mostowy – projektanci, wykonawcy, zarządcy – musi być w coraz większym stopniu świadomy społecznych i kulturowych skutków swoich decyzji technicznych. Do tego potrzebne są tzw. umiejętności miękkie, które powinny być także rozwijane w czasie kształcenia kadr mostowych.

Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe Mosty a środowisko odbyło się 28 i 29 listopada 2019 r. we Wrocławiu. Uczestnicy obrad opracowali wnioski, a mianowicie, że należy wykonać audyt techniczny budownictwa mostowego zrealizowanego w latach 
1990–2020 i ocenić, które rozwiązania sprawdziły się, a które należy wyeliminować, z uwagi na starzenie się infrastruktury mostowej większą uwagę poświęcić problemom utrzymania i bezpieczeństwa eksploatacji obiektów mostowych oraz przeanalizować celowość zamówień publicznych w systemie projektuj i buduj; zdaniem większości uczestników seminarium system ten nie przynosi pozytywnych efektów.

Podróże Subaru Foresterem uzależniają. Po ostatniej, która wiodła z Krakowa do Wenecji przez wysokoalpejską drogę Großglockner, jedną z największych atrakcji Austrii, postanowiliśmy zwiedzić kolejną górską trasę drogową i znajdujące się w jej pobliżu obiekty inżynieryjne. Tym razem celem dziennikarzy „NBI” była rumuńska Trasa Transfogarska, nie bez powodu uznawana za jedną z najpiękniejszych dróg na świecie. O tym, co się wydarzyło w trakcie wyjazdu, przeczytają Państwo w tym numerze.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru: