REKLAMA

2 (71) marzec – kwiecień 2017

2 lutego 2017 r. podczas konferencji prasowej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit podsumowali efekty prac Rady Ekspertów oraz zaprezentowali elementy nowej umowy na realizację inwestycji drogowych.

„Dialog z wykonawcami jest konieczny. Zapewnia go Rada Ekspertów, która pracuje nad nowymi zasadami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych” – podkreślił minister. Powołana przez niego 30 maja 2016 r. Rada Ekspertów dotychczas opracowała i przyjęła alokację ryzyk w kontraktach na roboty inżynieryjne liniowe w modelu zaprojektuj i zbuduj jako podstawę do opracowania wzorca umowy na realizację zamówienia oraz katalog pozacenowych kryteriów oceny ofert z podziałem na roboty budowlane, projektowanie, nadzory w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówienia.
„W najbliższym czasie planujemy przyjąć nowy standard umowy na realizację w formule zaprojektuj i zbuduj” – powiedział wiceminister Szmit. Dodał, że umowa będzie zawierała takie elementy, jak zrównoważony podział ryzyk, samodzielność niezależnego inżyniera, ochronę podwykonawców, racjonalny system kar oraz obowiązek zatrudniania na umowę o pracę. Nowe warunki udziału w postępowaniach przetargowych kładą nacisk na osobiste wykonanie przez wykonawcę kluczowej części zamówienia.

A w aktualnym wydaniu „NBI” polecam rozmowę z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa, który deklaruje, że zdecydowanie stawia na innowacje i nie boi się podejmować trudnych decyzji, czego najlepszym przykładem jest budowa w rekordowym tempie mostu podwieszonego im. Tadeusza Mazowieckiego przez Wisłok. We wrześniu 2016 r. amerykańska agencja ratingowa zmieniła perspektywę ratingów Rzeszowa ze stabilnej na pozytywną, co odzwierciedla dobre zarządzanie strategiczne i finansowe miastem oraz rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa.

Droga ekspresowa S7 między Gdańskiem a Rabką-Zdrój jest jedną z najważniejszych realizowanych obecnie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. O jej budowie oraz innych ważnych projektach infrastrukturalnych mówi Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Warto dać szansę betonowi – przekonuje Andrzej Ptak, prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Grupy Ożarów SA. Jak podkreśla, dysponujemy odpowiednim potencjałem, by wybudować 800 km betonowych dróg. Monokultura prowadzi do wypaczeń. Z kolei przykłady zachowania równowagi znajdziemy na całym świecie – wszędzie buduje się zarówno drogi asfaltowe, jak i betonowe.

W numerze prezentujemy również tematy specjalne: Domieszki i dodatki do betonów, Budowa i renowacja obiektów hydrotechnicznych, Praktycznie o rusztowaniach i deskowaniach.

Zapraszam do lektury całego numeru.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA