REKLAMA

4 (91) lipiec – sierpień 2020

Siedem organizacji branżowych związanych z produkcją i przetwórstwem podstawowych materiałów budowlanych zaapelowało do rządu RP o jak najszersze wsparcie wszystkich segmentów budownictwa, mające na celu utrzymanie i pobudzenie inwestycji jako skutecznej drogi do możliwie szybkiego wyjścia z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Apel został wręczony 29 czerwca 2020 r. wicepremier Jadwidze Emilewicz podczas konferencji Wpływ COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych. Jak podkreślili sygnatariusze apelu, branża budowlana bezpośrednio i pośrednio przyczynia się rocznie do powstania w polskiej gospodarce ok. 15% wartości dodanej brutto oraz 2,5 mln miejsc pracy. Oprócz wielu innych skutków działalność tej branży ma szczególnie duży wpływ na sektory producentów podstawowych materiałów budowlanych, takich jak cement, kruszywa, beton, wapno, chemia budowlana, beton komórkowy, prefabrykacja betonowa i kostka brukowa. Materiały te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości inwestycyjnej w budownictwie, a w konsekwencji również kondycji całej gospodarki. Więcej na ten temat przeczytamy w artykule Apel organizacji branżowych o wsparcie budownictwa.

Jesteśmy obecni na budowie blisko 19-kilometrowej drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska, którą podzielono na trzy zadania: A, B i C. POW połączy ze sobą odcinki autostrady A2. Przez Ursynów trasa będzie biegła ponad dwukilometrowym tunelem pod linią metra – to najdłuższy tunel w Warszawie, a także najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Po minięciu Wilanowa kierowcy wjadą na most, a później odcinkiem wawerskim dojadą do węzła Lubelska. Most Południowy w ciągu trasy S2 będzie mieć długość ok. 1,5 km i ok. 45,8 m szerokości. W obu kierunkach zaplanowano po cztery pasy ruchu. Po obu stronach znajdą się także ścieżki pieszo-rowerowe.

Soletanche Polska opisuje budowę fundamentów tunelu pod Ursynowem, zrealizowanego w technologii ścian szczelinowych. Firma Soletanche wykonała tu łącznie 4 km ścian szczelinowych. Rozwiązania tunelowe to przyszłość inwestycji infrastrukturalnych w dużych, zatłoczonych miastach. Dzięki takim inwestycjom, jak POW czy kolejne linie metra, znacząco poprawia się komfort użytkowania miasta.

Od 10 lat działa w Krakowie Stacja Termicznej Utylizacji Osadów (STUO). Rocznie utylizuje się w niej ok. 20 tys. t suchej masy osadu, wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków w dwóch centralnych i pięciu lokalnych oczyszczalniach miasta. W ostatnim czasie bardzo wzrosły ceny za zagospodarowanie osadów, dlatego posiadanie nowoczesnej instalacji umożliwiającej utylizację pozostałości pościekowej przy zachowaniu wszystkich obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska jest niezwykle ważne. Krakowska spalarnia należy do najlepszych w kraju, biorąc pod uwagę zarówno skuteczność pracy, jak i czas pracy w ciągu roku. W 2018 r. STUO pracowała przez 7057 godzin, tj. 294 dni. W lutym 2019 r. spalarnia odnotowała duży sukces, gdyż prawie przez cały miesiąc pracowała w układzie autotermicznym. W ciągu całego 2019 r. stacja przepracowała 6863 godzin, czyli 286 dni. Praca spalarni pozwala MPWiK SA w Krakowie na uniezależnienie się od cen oferowanych przez firmy specjalistyczne za odbiór i zagospodarowanie osadu, gdyż z ich usług przedsiębiorstwo korzysta jedynie w okresie przeglądu rocznego bądź wystąpienia zdarzeń awaryjnych. Ponadto we współpracy z naukowcami z Politechniki Krakowskiej spółka realizuje grant, którego jednym z celów jest opracowanie i zastosowanie technologii przekształcania odpadów z procesu spalania osadu ściekowego w materiał budowlany. Popiół, będący produktem finalnym autotermicznego spalania osadu, może być wartościowym składnikiem kompozytów cementowych stosowanych do budowy infrastruktury drogowej. Opracowywana technologia będzie jednym z pierwszych praktycznych rozwiązań bezodpadowej oczyszczalni ścieków, wpisującej się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kraków ma nowy most kolejowy. Miasto jest jednym z beneficjantów największego od lat programu inwestycyjnego na polskiej kolei. Szybsze podróże koleją przez Kraków i sprawne przejazdy pociągów dalekobieżnych zapewnią nowe, niemal ćwierćkilometrowe mosty przez Wisłę. Pierwszy z nich został oddany do użytku 29 maja 2020 r. Kraków, dzięki firmie STRABAG, zyskał też w miejskiej przestrzeni kolejny interesujący pod względem architektonicznym obiekt. Z nowej infrastruktury skorzystają nie tylko mieszkańcy, ale także liczni turyści odwiedzający stolicę Małopolski.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, z wielką determinacją zabiega od ponad 10 lat o budowę monorail, miejskiej kolejki nadziemnej, a miasto staje teraz przed realną szansą urzeczywistnienia tych planów. Brakuje jedynie przepisów wykonawczych, aby ten nowoczesny, sprawny, szybki, bezkolizyjny i ekologiczny środek komunikacji zrewolucjonizował transport publiczny nie tylko w mieście, ale i całej Polsce. Biorąc pod uwagę tryb postępowania administracyjnego, budowa mogłaby ruszyć w drugiej połowie 2022 r.

Praktyczne zasady doboru metod stabilizacji osuwisk przedstawia Titan Polska. Początek tegorocznego lata mógł wyjątkowo zapisać się w świadomości geotechników. Państwowy Instytut Geologiczny przypomniał nam o 10. rocznicy największej katastrofy osuwiskowej w Polsce, która dotkliwie dotknęła południowe rejony kraju. I kiedy już wydawało się, że wydarzenia roku 2010 odchodzą w niepamięć, to Centrum Geozagrożeń w czerwcu 2020 r. wydało ostrzeżenie, że w związku z intensywnymi opadami deszczu można się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk, w szczególności na południu Polski.

Piszemy również o rekordach w budownictwie. Krzysztof Dąbrowiecki kontynuuje swój cykl poświęcony dwustuletniej historii rozwoju nowoczesnych mostów wiszących. W pierwszej połowie XX w. w Stanach Zjednoczonych nastąpił gwałtowny rozwój mostów wiszących. Było to skutkiem ogromnego sukcesu związanego z oddaniem do użytku w 1883 r. mostu Brooklińskiego, rosnących potrzeb w zakresie coraz dłuższych przepraw mostowych oraz – co wydaje się równie ważnym elementem – udoskonalenia projektowania opartego na nowej teorii obliczania konstrukcji nośnych.

W numerze publikujemy tematy specjalne. Dotyczą one budownictwa przyszłości, kruszyw w budownictwie kubaturowym, wzmacniania skarp i nasypów drogowych oraz kompozytów w budownictwie.

Zachęcam do zapoznania się z testem redakcyjnym nowego Subaru Forestera, poprzedni model był najczęściej kupowanym autem tej marki. Jeszcze do niedawna dla europejskich klientów Subaru takie hasła, jak elektromobilność czy elektryfikacja, brzmiały dość egzotycznie. Do czasu pojawienia się najnowszego Forestera piątej generacji. Model łączy silnik Subaru boxer z silnikiem elektrycznym. Kultowy „Leśnik”, pomimo zastosowania technologii hybrydowej, w swoim DNA pozostał jednak „prawdziwym” Subaru – wiernym własnej filozofii, opartej na sprawdzonych rozwiązaniach.

Życzę pasjonującej lektury i dobrego wypoczynku na urlopie z zachowaniem zdrowego dystansu.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA