REKLAMA

5 (80) wrzesień – październik 2018

Według najnowszego raportu firmy Spectis Rynek budowlany w Polsce 2018–2025, pomimo piętrzących się problemów na rynku budowlanym ożywienie inwestycyjne w sektorze inżynieryjnym pozostaje trwałe i jak na razie na horyzoncie nie widać korekty.

Dynamicznie rosnący rynek zamówień publicznych, malejąca liczba aktywnych firm budowlanych, rekordowe portfele zamówień wiodących wykonawców, przedłużające się procedury przetargowe oraz rosnące koszty materiałów i robocizny to główne czynniki charakteryzujące obecny stan polskiego rynku budownictwa inżynieryjnego. W rezultacie wykonawcy coraz częściej odstępują od podpisywania umów w wygranych przetargach.

Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 określa cele i priorytety zarówno inwestycyjne, jak i w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym już istniejącej sieci dróg. W dokumencie wskazano poziom i źródła niezbędnego finansowania oraz ułożono listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Od początku tego roku do końca lipca podpisano umowy na budowę niemal 300 km dróg. W specjalnym raporcie GDDKiA omawia plany na ten rok i następne lata.

W tym wydaniu prezentujemy również budowę dróg ekspresowych S8 Wyszków – Białystok, odcinki Wyszków – granica województw mazowieckiego i podlaskiego, oraz S17 Warszawa – Garwolin.

Tylko w 2018 r. GDDKiA podpisała umowy na budowę ponad 100 km dróg ekspresowych i autostrad o nawierzchni z betonu cementowego. W tej technologii budowane są też drogi samorządowe – powiatowe i gminne. Beton stał się naturalnym konkurentem asfaltu, akceptowanym przez środowisko drogowe – informuje na naszych łamach Stowarzyszenie Producentów Cementu w raporcie Wiele rozwiązań dla polskich dróg. Fenomen popularności betonu jako materiału budowlanego trwa, chociaż podstawowe zasady jego produkcji nie zmieniły się od ponad wieku. Wśród najważniejszych cech betonu wymienia się trwałość, wytrzymałość, inercję cieplną, duże walory akustyczne, ochronę przeciwpożarową i przeciwwodną oraz łatwość użycia. Beton spełnia także wymagania w zakresie trzech filarów zrównoważonego budownictwa – społecznego, środowiskowego i ekonomicznego.

Z Ernestem Jelito, prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Górażdże Cement SA, rozmawiamy o branży cementowej w Polsce, która przeszła ogromną transformację i dziś należy do ścisłej światowej czołówki zarówno pod względem efektywności, minimalizacji oddziaływania na środowisko, jak i jakości.

O zmianach w transporcie kolejowym mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA, ipodkreśla, że połowa wartości Krajowego programu kolejowego została osiągnięta w połowie 2018 r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 r. ogłoszono 201 postępowań przetargowych o wartości ok. 6,25 mld zł. Od stycznia do końca czerwca br. podpisano 121 umów za 5,36 mld zł. To pokazuje, że realizacja KPK, w którym zawarto 220 projektów inwestycyjnych, wartych łącznie ponad 66 mld zł, przebiega zgodnie z założeniami firmy.

W numerze publikujemy również tematy specjalne poświęcone informatycznemu wsparciu budownictwa, zastosowaniu stali i betonu w budownictwie oraz budowie parkingów i garaży w centrach miast.

Współczesne firmy nie mogą funkcjonować bez nowoczesnych systemów informatycznych, jednak ich wprowadzenie wymaga określenia rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Niemniej wielka dostępność rozwiązań dla sektora budowlanego umożliwia szeroki wybór pomiędzy aplikacjami i oprogramowaniem architektoniczno-projektowo-materiałowym.

Stal jako materiał budowlany posiada wyjątkowe właściwości pod względem nośności mechanicznej. Spośród materiałów powszechnie wykorzystywanych w budownictwie wykazuje też największą nośność dla kształtownika o najmniejszym przekroju – zarówno przy rozciąganiu, jak i ściskaniu. Dzięki swoim unikatowym cechom stal umożliwia architektom stosowanie jej do szerokiej gamy rozwiązań technicznych i estetycznych.

Jak wynika z Raportu z badania wśród wybranych podmiotów publicznych, opracowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucje publiczne wśród głównych potrzeb inwestycyjnych, które mają reprezentować nową jakość usług publicznych, na czwartej pozycji wymieniają parkingi. Z kolei w kategorii podnoszenia jakości już świadczonych usług publicznych parkingi uplasowały się na 10. miejscu – jednym z ostatnich. Jak wynika z tych danych, okres realizacji parkingów miejskich dopiero przed nami, choć budują je także prywatni inwestorzy, co dla kierowców zmagających się każdego dnia z problemem braku miejsc postojowych w centrach miast jest nieocenione.

Wodociągi Miasta Krakowa analizują możliwość pilotażowej zabudowy urządzeń sortowniczych HSR-Screen Screen do zatrzymywania części stałych na koronach dwóch przelewów burzowych w celu ochrony odbiorników przed tego rodzaju zanieczyszczeniami. Urządzenia mają zostać zabudowane na przelewie burzowym doczołowym oraz klasycznym przelewie bocznym na rzekach Dłubnia i Wilga. Różne aspekty funkcjonowania przelewów burzowych były dyskutowane podczas Warsztatów wiedeńsko-krakowskich, przeprowadzonych przez Wodociągi Miasta Krakowa w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany 21 czerwca 2018 r. Organizatorami byli Eurocomm-PR (spółka Wiedeńskiego Holdingu Komunalnego) i Wodociągi Miasta Krakowa, a partnerem Stowarzyszenie Forum Galicyjskich Wodociągów. Eksperci reprezentujący Wien Kanal, Wodociągi Miasta Krakowa oraz Politechnikę Krakowską porównali działające systemy zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną w obu miastach oraz określili potencjalne kierunki dalszego rozwoju tych systemów. Panele dyskusyjne zostały poprzedzone prezentacjami wygłoszonymi przez 
Dipl.-Ing. Thilo Lehmanna z Wien Kanal oraz Piotra Ziętarę, prezesa zarządu MPWiK SA w Krakowie. Był to też początek wartościowej współpracy obu firm.

Na zakończenie polecam nowy cykl artykułów Konstytucja kierowania samochodem, w których Marek Dworak będzie prezentował model dobrego kierowcy we współpracy z naszym partnerem, 
Subaru Import Polska Sp. z o.o. W artykule zachęca, abyśmy traktowali wszystkich uczestników ruchu drogowego jak partnerów, zachowywali się w stosunku do nich fair, nastawiali się na przyjazne gesty, choć oczywiście mamy prawo wymagać od nich przestrzegania przepisów. Zarazem przestrzega: należy sobie stale uświadamiać, że każdy nasz błąd może skutkować czyjąś śmiercią, kalectwem lub obrażeniami, a w szczęśliwszym przypadku – stratami materialnymi.

Zapraszam do lektury całego numeru „NBI”, który, pozwolę sobie dodać, ukazał się po raz osiemdziesiąty.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA