REKLAMA

5 (86) wrzesień – październik 2019

Agendę XIII konferencji Przepusty i przejścia dla zwierząt, zaplanowanej na grudzień 2019 r., przedstawia w tym numerze „NBI” prof. Adam Wysokowski. Organizatorzy nawiązują do dobrych i długich tradycji konferencji, ale też wprowadzają sporo zmian w jej formule, oczywiście wszystkie in plus.

Najbardziej zauważalna na pierwszy rzut oka dotyczy miejsca obrad. Otóż w tym roku konferencja odbędzie się w Krakowie, gdyż taka lokalizacja jest dla uczestników dogodniejsza logistycznie w porównaniu z dotychczasową w Żmigrodzie. Konferencja odbywać się będzie w nowoczesnej, multimedialnej sali audytoryjnej Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Nowością tej edycji jest też zaplanowany na dzień przed konferencją workshop z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Wśród poruszanych tematów są zagadnienia teoretyczne, metody obliczeń i badań konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt. Ważnym obszarem dyskusji będzie optymalizacja projektowania obiektów pod kątem dostosowania do obecnych przepisów oraz wykorzystania technologii informatycznych BIM. Zostaną też poruszone zagadnienia związane z hydrologią tych obiektów. Przyjrzymy się nowoczesnym materiałom oraz wykonawstwu. Interesująco przedstawia się obszar tematyczny związany z innowacyjnymi technologiami remontów, rekonstrukcji oraz wzmacniania konstrukcji przepustów. Nie zabraknie spojrzenia z perspektywy ekologii, a więc uwarunkowań lokalizacyjnych, wyposażenia wspomagającego migrację zwierząt oraz monitoringu i zasad obserwacji migracji. Traktując tematykę konferencji kompleksowo, zostaną również poruszone kwestie utrzymania przepustów i przejść dla zwierząt. Nasze wydawnictwo jest współorganizatorem konferencji – serdecznie zapraszamy do udziału!

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał rekomendację do stosowania Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Korzystanie z zawartych w nim rozwiązań może wydatnie przyczynić się do obniżenia kosztów projektowania i budowy obiektów tego typu na polskich drogach. Publikacja katalogu jest finalizacją kolejnego etapu procesu optymalizacji kosztów realizacji inwestycji drogowych. Minister Adamczyk spodziewa się, że katalog będzie szczególnie przydatny dla zarządców dróg samorządowych przy realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Tomasza Siwowskiego zawiera ponad 50 typowych projektów mostów i przepustów dla dróg wszystkich kategorii. Uwzględniono rozwiązania zastosowane w ostatnich latach w inwestycjach realizowanych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.

Krzysztof Dąbrowiecki opisuje most San Francisco – Oakland Bay. Oddany do użytku w 2013 r. w rejonie wschodniej części zatoki San Francisco, należy do kategorii samokotwiących mostów wiszących. Odmienność tej konstrukcji w porównaniu z istniejącymi polega na zastosowaniu jednego, ale złożonego z czterech kolumn pylonu i jednego cięgna nośnego przy długości najdłuższego przęsła ponad 300 m. Cięgno nośne podtrzymuje dwa równoległe, niepodparte na pylonie dźwigary. Jest to nowatorskie i oryginalne pod względem inżynieryjnym rozwiązanie. Zlokalizowany po wschodniej stronie wyspy Yerba Buena jednopylonowy wiszący most o asymetrycznych przęsłach (385 + 180 m) przechodzi następnie łagodnie w dwa betonowe wiadukty o długości 2,4 km.

Wodociągi Miasta Krakowa realizują szeroko zakrojony program dezodoryzacji oczyszczalni ścieków Płaszów. Już trzeci rok z rzędu przedsiębiorstwo przeznacza duże środki na hermetyzację zakładu, a poszukując najlepszych rozwiązań, prowadzi intensywne prace badawcze. Problemy uciążliwości zapachowej obiektów gospodarki ściekowej są zwykle bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. W obrębie jednej instalacji trudno jednoznacznie wskazać kluczowe obiekty, które należy skutecznie dezodoryzować z zachowaniem zdrowego rozsądku i efektywności ekonomicznej. Niezbędne zatem są szczegółowe analizy zarówno sensoryczne, jak i bezpośrednie pomiary stężeń odorantów.

Jak podaje w swoim raporcie firma Spectis, na realizację blisko tysiąca największych inwestycji w Polsce przeznaczonych jest 420 mld zł, czyli prawie dwa razy tyle, ile wynosi roczna wartość całego rynku budowlanego. Pomimo prognozowanej na najbliższe lata niższej dynamiki rynku potencjał inwestycyjny większości województw pozostaje znaczący.

2019 jest jubileuszowym rokiem 20-lecia Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Z tej okazji w czerwcu w Krakowie odbyło się spotkanie założycieli, sympatyków oraz przedstawicieli instytucji, z którymi organizacja współpracuje. Publikujemy obszerną relację ze spotkania.

W tym numerze „NBI” szeroko opisujemy projekty związane z infrastrukturą komunikacyjną i kubaturową oraz inżynierią środowiska. Tematy specjalne dotyczą uzbrojenia sieci kanalizacyjnych – włazów i studzienek, betonu w budownictwie, wzmacniania i remontów nawierzchni drogowych oraz wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych.

Na koniec polecam artykuł Subaru Foresterem XT przez Alpy. Jedną z niewątpliwych zalet naszej pracy jest możliwość opisywania, a przy okazji podziwiania wybitnych dzieł myśli inżynieryjnej. Tym razem celem podróży dziennikarzy „NBI” była Wenecja, miasto słynące z licznych mostów i kanałów. Po drodze zwiedziliśmy wysokoalpejską drogę Großglockner i najpiękniejszą alpejską elektrownię Kaprun. W tym fascynującym spotkaniu z dziewiczą przyrodą Alp towarzyszył nam Subaru Forester XT. Nie można sobie wymarzyć lepszych warunków do przetestowania jego drogowych zdolności.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA