REKLAMA

5 (92) wrzesień – październik 2020

Uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyło się 14 sierpnia 2020 r., w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której swój czynny udział miał Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Armii Polskiej. Budowa stanowiła wyzwanie zarówno pod kątem projektowym, wykonawczym, jak i organizacyjnym. Szczegółowo opisujemy ten projekt dzięki uprzejmości inwestora oraz PORR SA.

Jak informuje Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w raporcie Beton towarowy – bezpieczeństwo i efektywność w nowej rzeczywistości, w 2019 r. oddano do użytkowania prawie 119 tys. mieszkań w Polsce. Udział budownictwa w PKB rośnie: od 7% w 2018 r. do 10% obecnie. Polska jest czwartym co do wielkości producentem betonu towarowego w Europie. Produkujemy go rocznie ponad 26 mln m3. W tym roku budownictwo mierzy się z nową rzeczywistością – w produkcji, zatrudnieniu i transporcie. Jak wynika z prognoz SPBT, pandemia spowoduje spadek produkcji betonu. O ile w zeszłym roku przewidywano sprzedaż w 2020 r. na poziomie 26 700 m3, co oznaczałoby wzrost w stosunku do poprzedniego roku, o tyle teraz sytuacja uległa zmianie. Aktualna prognoza rokuje zamknięcie roku ze spadkiem prawie 6% w odniesieniu do roku 2019. Eksperci wskazują jednak nie tylko zagrożenia dla branży, ale także szanse. Wśród tych drugich wymieniają m.in. realizację do końca 2023 r. inwestycji z budżetu UE 2014–2020 oraz zagospodarowanie środków przeznaczonych przez UE w ramach Funduszu Odbudowy na walkę z efektami gospodarczymi Covid-19.

Na temat rynku nieruchomości rozmawiam z Damianem Kapitanem, prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o., który twierdzi, że przyszłość to projekty mixed-use – wchodzenie na tereny poprzemysłowe ze względu na kończący się zasób gruntów w miastach. Jak zapewnia mój rozmówca, w Budimeksie Nieruchomości podstawą jest bezpieczeństwo kupujących. Firma nie tworzy spółek celowych, od początku do końca klient jest z jedną firmą. Co więcej, zawsze dotrzymuje obietnic, a wszystkie osiedla oddaje w terminie, niektóre nawet szybciej.

Nowe Centrum Łodzi to projekt, w ramach którego w samym sercu miasta powstaje nowoczesna przestrzeń, łącząca w sobie funkcje biznesowe, kulturalne, handlowe i transportowe. Rynek Kobro i tunel średnicowy to tylko niektóre inwestycje realizowane w projekcie, którego całkowita wartość przekracza 50 mln zł. Warto zapoznać się z artykułem.

W ramach opracowanego i realizowanego przez Wodociągi Miasta Krakowa Programu redukcji strat wody wykonano wiele przedsięwzięć, które można podzielić na trzy zasadnicze obszary: działania ograniczające straty wody w zakładach uzdatniania wraz z poprawą efektywności ich pracy, działania związane z systemem sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz redukcja strat przez poprawę dokładności opomiarowania. W 2019 r. procentowy wskaźnik strat wody w krakowskim systemie dystrybucji wyniósł 11,75% i był niższy w stosunku do 2018 r. (12,19%). Należy podkreślić, że ograniczenie strat nastąpiło pomimo wzrostu długości sieci oraz zwiększenia liczby odbiorców.

Piszemy także o projektach pilotażowych BIM na A1 i S19 realizowanych przez STRABAG. Obecnie spółka jest odpowiedzialna m.in. za układanie nawierzchni betonowej na dwóch odcinkach autostrady A1. Testuje także różne rozwiązania z metodologii BIM w zakresie drogownictwa i mostownictwa.

Publikujemy raport Powodzie, podtopienia, susze – jak ujarzmić żywioł?. Eksperci prognozują, że wpływ zmian klimatu na wody nasili się jeszcze bardziej w kolejnych latach. Miasta i regiony, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, już teraz dostosowują się do nowej sytuacji, wykorzystując różne sposoby i rozwiązania, mające na celu złagodzenie skutków powodzi oraz zapewnienie wykorzystywania wody w inteligentniejszy i bardziej zrównoważony sposób. Wody Polskie pracują nad stworzeniem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Wiśle i Odrze.

Rozmawiamy również z Radosławem Radoniem, zastępcą dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, który zachęca samorządy do inwestowania w systemy monitoringu zlewni i prognozowania zjawisk powodziowych. Biorąc pod uwagę notowany w ostatnich latach wzrost dynamiki zjawisk hydrometeorologicznych, w tym intensywnych lokalnych opadów deszczu związanych z frontami burzowymi, trudno jest w pełni zapobiec, jak również do końca przewidzieć wystąpienie tego typu zjawisk. Unowocześniany i usprawniany od lat system prognozowania w naszym kraju niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia sprawdzalności prognoz oraz trafniejszego formułowania komunikatów ostrzegawczych. Obecnie trwają także prace nad aktualizacją PZRP, w ramach którego analizowane będą różne warianty działań zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, które należy realizować w celu zminimalizowania skutków wezbrań w przyszłości.

O dwustuletniej historii rozwoju nowoczesnych mostów wiszących w XXI w. pisze Krzysztof Dąbrowiecki. Wydaje się, że epoka konstruowania mostów wiszących nie przeminęła, obierając wraz z rozwojem inżynierii, technologii i materiałów nowe kierunki, inicjując nowatorskie trendy. Najlepszym przykładem są oryginalne rozwiązania inżynierów z wielu krajów, takich jak np. Anglia, Dania, Norwegia czy Chiny, Japonia i Korea. Jest wiele jeszcze miejsc na ziemi, których połączenie mostem pozostaje w sferze marzeń inżynierów. Należy sądzić, że wraz ze wzrostem globalnej integracji gospodarczej mosty łączące brzegi zatok, cieśnin, szerokich kanałów czy wysp ze stałym lądem staną się najdogodniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym.

Po licznych rozmowach, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz jakość konferencji, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IX Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND na 21–23 kwietnia 2021 r. W obliczu ograniczeń, jakie przyniosła pandemia, zmiana daty wydarzenia, w którym będzie uczestniczyć szerokie grono ekspertów z całego świata, pozwoli nam zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i możliwość swobodnego wzięcia udziału w konferencji. Zachęcam do uczestnictwa i śledzenia strony internetowej wydarzenia – www.nodigpoland.pl – oraz profilu na Facebooku – www.facebook.com/nodigpoland, gdzie będą zamieszczane kolejne informacje dotyczące eventu.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA