REKLAMA

5 (98) wrzesień – październik 2021

Aktualny numer „NBI” poświęcony jest trwałości i jakości w budownictwie. Jakość to szczególnie istotny czynnik w budownictwie, który przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo powstających obiektów budowlanych. Wpływa na obniżenie kosztów utrzymania i remontów oraz minimalizuje oddziaływanie na środowisko.

Budowa trwałej konstrukcji i odpowiednia jakość wykonania to działanie w myśl strategii win-win dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt budowlany, ale także dla późniejszych użytkowników tych obiektów. Realizuje się ją dzięki produktom i technologiom o wyjątkowych właściwościach, zwiększających żywotność obiektów budowlanych. Przyczyniają się do tego również odpowiednie rozwiązania z dziedziny renowacji, wzmacniania i napraw obiektów, zabezpieczeń antykorozyjnych, diagnostyki czy sposobów posadowienia. W obszernym opracowaniu odpowiadamy na pytanie, jak powstają wysokiej jakości trwałe obiekty budowlane. Tematowi wydania towarzyszą wypowiedzi ekspertów, dostawców i wykonawców oraz artykuły firm prezentujących trwałość i jakość swoich wyrobów.

Polecam wywiad z Siegfriedem Weindokiem, dyrektorem Pionu Kolei w PORR SA. Firma równo od 10 lat aktywnie działa na rynku budownictwa kolejowego w Polsce. Obecnie prowadzi jednocześnie dziewięć inwestycji na polskiej sieci i należy do grona pięciu wiodących firm pod względem przerobu, a także jakości i terminowości wykonywanych prac. Rozmawiamy nie tylko o jubileuszu, ale i o skomplikowanej sytuacji na rynku budownictwa kolejowego, m.in. o wzroście cen materiałów i waloryzacji kontraktów.

W raporcie Sektor kolejowy w Polsce staramy się w syntetyczny sposób przestawić stan polskiej kolei Anno Domini 2021: jej udział w systemie transportowym kraju, główne kierunki modernizacji, już wykonane elementy programów inwestycyjnych, a także wpływ niespodziewanych zjawisk na funkcjonowanie kolei, jak pandemia koronawirusa. Głos oddajemy też ekspertom, którzy widzą i trafnie opisują clou każdego problemu.

Jednym z największych kontraktów kolejowych jest modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej, której to realizacji poświęcamy osobny artykuł. Generalnym wykonawcą jest konsorcjum składające się w zasadniczej części z firm grupy STRABAG z Oddziałem Mostowym Południowo-Wschodnim jako liderem tej grupy. Inwestycja realizowana jest od czterech lat, a jej najbardziej spektakularnymi obiektami są trzy nowe mosty przez Wisłę oraz dwie liczące łącznie 700 m estakady w ścisłym centrum miasta. Piszemy o stopniu zaawansowania prac (obiekty już robią wrażenie!), zastosowanych technologiach i spodziewanych efektach.

Inwestycje w branży wod-kan coraz częściej podyktowane są troską o środowisko. W oczyszczalni Kujawy, drugim co do wielkości zakładzie oczyszczania ścieków w Krakowie, modernizowane są obiekty oraz elementy sieci osadowej i biogazowej pod kątem maksymalnego wykorzystania biogazu wytwarzanego w trakcie biologicznego oczyszczania ścieków. W ten sposób Wodociągi Miasta Krakowa chcą zmniejszyć ślad węglowy, którego duża część jest związana z poborem do procesów technologicznych znacznych ilości energii elektrycznej powstającej głównie ze spalania węgla. Czarną energię ma zastąpić zielona, ale obecnie działające obiekty energetyczne nie pozwalają na pełne wykorzystanie produkowanego biogazu. Stąd decyzja o modernizacji węzłów przeróbki osadu nadmiernego oraz biogazu. Po zakończeniu inwestycji w styczniu 2022 r. wskaźnik samowystarczalności energetycznej tej oczyszczalni powinien wynieść ok. 70%.

O kanale infraSTUDIO rozmawiamy z prof. Markiem Salamakiem, liderem infraSTUDIO i infraTEAM. Kanał promuje ideę cyfryzacji branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem sektora infrastruktury. Znaleźć tu można wiele informacji na temat zastosowania metodyki BIM w różnych powiązanych obszarach, jak architektura, konstrukcje, inżynieria lądowa i wodna, mosty, budownictwo podziemne oraz inżynieria środowiska. Na łamach naszego magazynu pojawi się niebawem stały dział, w którym prezentować będziemy kolejnych gości infraSTUDIO.

W numerze poruszyliśmy jeszcze wiele innych ważnych i aktualnych tematów, zatem zachęcam do lektury!

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA