REKLAMA

1 (94) styczeń – luty 2021

10 grudnia 2020 r. na szczycie Unii Europejskiej przywódcy państw porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021–2027, którego wartość wyniesie w sumie 1,8 bln €.

Polska jest największym beneficjantem polityki spójności w UE i otrzyma po przeliczeniu ponad 770 mld zł z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy oraz w pożyczkach. Osiągnięte porozumienie w sprawie budżetu oraz wysokość środków, jakie zostaną przeznaczone z UE dla polskiej gospodarki, należy ocenić jako wielki sukces i próbę stworzenia warunków do szybkiego wyjścia z kryzysu po pandemii.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak przebiegała realizacja inwestycji liniowych w Polsce w 2020 r., który z uwagi na pandemię oraz ograniczenia epidemiczne był wyjątkowy.

PKP PLK podsumowują realizację Krajowego Programu Kolejowego. W 2020 r. na dziesiątkach inwestycji we wszystkich województwach były prowadzone prace, a obok montowanych torów, urządzeń sieci trakcyjnej, budowanych peronów, wiaduktów i mostów przejeżdżały pociągi. Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy zapewniał utrzymanie tysięcy planowych kursów i realizację prac. Z wielu efektów KPK już korzystamy. Programu o wartości prawie 76 mld zł nie zatrzymała pandemia koronawirusa. PLK realizuje prace, ogłasza nowe przetargi i podpisuje umowy, bo to proces ważny dla całej gospodarki.

Polecam Państwa uwadze raport z budowy dróg krajowych w 2020 r. Mimo nadzwyczajnej sytuacji GDDKiA realizowała plany inwestycyjne, od których zależała kondycja ekonomiczna kraju oraz sektora budowlano-drogowego. Inwestor zakończył 2020 r. wynikiem 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km, udostępniając do ruchu 137,8 km nowych dróg. Kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych są 42 zadania o długości 545,9 km.

Odrębny artykuł jest poświęcony tunelom drogowym w Polsce. GDDKiA realizuje obecnie dziewięć tuneli drogowych o długości ok. 14 km, a w ciągu najbliższej dekady przewiduje zlecić do wykonania kolejne projekty o łącznej długości ok. 25 km. W 2021 r. zostanie oddany do użytku ponad dwukilometrowy tunel pod Ursynowem w Warszawie, budowany w ciągu drogi ekspresowej S2, stanowiącej Południową Obwodnicę Warszawy. Na początku 2022 r. zakończy się budowa tunelu na S7 pod górą Luboń Mały. W grudniu 2020 r. ruszyła budowa pierwszego z dwóch tuneli w Sudetach w ciągu S3 oraz pierwszego z dwóch tuneli, jakie będą drążone w ciągu S1 w masywie Baraniej Góry. Trwają przygotowania do rozpoczęcia drążenia tunelu maszyną TBM pod Świną w Świnoujściu, który połączy brzegi wysp Uznam i Wolin.

Znaczenie sektora budownictwa dla krajowej gospodarki w latach 2016–2020 analizuje Damian Kaźmierczak, główny ekonomista w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. Pierwsze oznaki spowolnienia w branży budowlanej pojawiły się już na początku trzeciego kwartału 2020 r. Wiele wskazuje na to, że ten stan może utrzymywać się przez cały 2021 r. Nie wszystkie firmy doświadczą jednak negatywnych konsekwencji pogorszenia klimatu inwestycyjnego wywołanego epidemią COVID-19 w tym samym stopniu.

W formie tematu wydania badamy, czym jest bezpieczeństwo w budownictwie. Naszym pierwszym skojarzeniem jest zwykle bezpieczna praca na budowach oraz produkty i usługi przyczyniające się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. I to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. A jednak bezpieczeństwo w budownictwie to również coś więcej. O wiele więcej. Warto podkreślić, że szeroko pojęta branża budowlana zmienia świat na lepszy, bezpieczniejszy. I robi to dla dobra nas wszystkich.

O bezpieczeństwie w trójwymiarze opowiadają Sebastian Lewiński, szef Działu BHP, oraz Jakub Kulig, kierownik Zespołu ds. Wdrożenia BIM z firmy Warbud SA. Jak mówią, w myśl strategii VINCI Construction CAP 2020, jednym z istotnych obszarów, na których powinna skupić się firma, jest zarządzanie bezpieczeństwem, a wręcz zarządzanie poprzez bezpieczeństwo. Wśród pięciu podstawowych kroków, ujętych w takim modelu zarządzania, pierwszym jest opracowanie technologii i metodologii prowadzenia robót z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa pracy. Oznacza to, że już podczas planowania realizacji inwestycji pod uwagę brany jest właśnie aspekt bezpieczeństwa. Efekt? Projekty są jeszcze lepiej przygotowane. Co więcej, kwestie bhp wpłynęły także na kształt wdrożenia BIM w firmie Warbud.

Krzysztof Dąbrowiecki przedstawia ewolucję usztywnienia nowoczesnych mostów wiszących. Historia tego typu mostów notuje kilka ewolucyjnych zwrotów, które wpłynęły na rozwój i innowacje techniczne związane z mostownictwem. W ciągu ostatnich 200 lat można było zaobserwować parę takich istotnych reorientacji projektowych, m.in. zastąpienie płytowych łańcuchów wiązkami drutu, wprowadzenie głębokich usztywnień ustroju nośnego czy integracja kratownicowych dźwigarów z pomostem drogowym.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA