REKLAMA

1 (64) styczeń – luty 2016

„Chcemy obniżyć koszty budowy dróg, pracuje nad tym specjalnie powołany zespół. Niektórzy eksperci mówią o możliwości nawet 30-procentowej obniżki tych kosztów. Mamy wytyczone dwa strategiczne cele. Pierwszym z nich jest dopinanie ciągów komunikacyjnych. Ogromny wysiłek, jaki został wykonany w ostatnich latach, przynosi niestety efekty mniejsze od poniesionych nakładów.

Występują nadal wąskie gardła, przerwy w sieci autostrad i dróg ekspresowych. Nie chcę mówić o konkretnych drogach, ponieważ każda droga w Polsce jest potrzebna i Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), opiewający na kwotę blisko 200 mld zł, który nam pozostawiono, musi być kiedyś zrealizowany, a nawet powinien mieć szerszy zakres. Drugim strategicznym celem jest racjonalne i realne obniżenie kosztów budowy dróg w Polsce. Racjonalne, czyli takie, które zapewni odpowiednią jakość, wytrzymałość i warunki techniczne, jakie muszą spełniać europejskie drogi. Ale jednocześnie mają to być drogi, które będą podatnika mniej kosztowały. Chcę podkreślić, że nie szukamy oszczędności, ale realnego obniżenia kosztów, by więcej dróg wybudować i zmodernizować. Wszystkie pieniądze, które uda nam się zaoszczędzić, będą przeznaczane na budowę następnych dróg i realizację kolejnych zadań” – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Minister dodał: „Planujemy zmianę przepisów, które regulują budownictwo drogowe w Polsce. Obejmują one np. kwestie dotyczące ochrony przyrody, prowadzenia prac archeologicznych itp. Są to kwestie bardzo drogie i znacząco wpływające na ogólny koszt budowy. Drugi obszar oszczędności to technologia budowania dróg. Chcemy doprowadzić do standaryzacji stosowanych rozwiązań przy budowie dróg. No i oczywiście wykorzystać te technologie, które są już z powodzeniem stosowane na świecie. Dokonujemy bardzo szerokiego przeglądu tych technologii. Korzystamy też z doświadczeń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów”. Trzymamy kciuki za nowe inicjatywy rządu i dialog wszystkich stron w branży. Będziemy na bieżąco informować Czytelników o rozwoju wydarzeń.

W numerze piszemy dużo o ukończonych projektach budowlanych. I tak, 3 grudnia 2015 r. rozpoczął pracę Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Proces rozruchu instalacji symbolicznie zainicjował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

PORR Polska Infrastructure SA finalizuje jeden ze swoich czterech prestiżowych projektów w Norwegii. 24 października 2015 r. został oficjalnie otwarty 19-przęsłowy most Tresfjord nad Morzem Norweskim. Inwestycja była realizowana wspólnie ze spółką Implenia.

Realizowany przez czeską firmę Metrostav a.s. projekt Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odcinek Powązkowska – Marki 
(ul. Piłsudskiego). Etap II: odcinek węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska, w skład którego wchodziła przebudowa mostu gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, przewidywał dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku o długości 4,6 km – od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Uroczyste otwarcie drugiej – południowej – nitki mostu Grota-Roweckiego, jednej z najważniejszych warszawskich przepraw przez Wisłę, miało miejsce 11 września 2015 r. Ta skomplikowana i wymagająca technicznie inwestycja została oddana do użytkowania ok. pięć tygodni przed terminem.

7 października 2015 r. został otwarty dla ruchu nowy most przez Wisłę w Kamieniu. Przeprawa połączyła Lubelszczyznę z Mazowszem. Kierowcy zyskali alternatywną trasę pomiędzy Lubinem i Radomiem. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Energopolu – Szczecin SA oraz Firmy Gotowski BKiP Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
W Gaju w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany, nad zakopianką powstała kładka dla pieszych. To kolejny obiekt nad ruchliwą DK nr 7. Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gaju, jak i kierowców. Zadanie o wartości ponad 5,8 mln zł brutto zrealizowała Skanska.

Od 7 października 2015 r. kierowcy mogą korzystać z nowego mostu przez Wisłok w Rzeszowie. Ta kluczowa dla Podkarpacia inwestycja została zbudowana w rekordowym czasie 15 miesięcy. Most jest jednym z bardziej spektakularnych obiektów w Polsce. Inwestycję realizowała firma PORR Polska Infrastructure SA.

W rozmowie dla „NBI” Alfred Watzl i Wojciech Trojanowski, członkowie zarządu STRABAG Sp. z o.o., uznali, że 2015 był dobrym rokiem dla spółki. Jak podkreślili, STRABAG jest jedną z dwóch najskuteczniejszych firm pozyskujących duże kontrakty realizowane dla GDDKiA – obecnie to 18 inwestycji, w tym cztery jeszcze czekające na podpisanie umów. Rok 2016 firma rozpoczęła z portfelem wartym ponad 3 mld zł i planuje kolejne akwizycje. Rocznie realizuje w kraju ok. 500 różnych kontraktów. Przy czym starannie wybiera te, które zapewniają jej dobrą marżę, są kluczowe dla rozwoju regionów i niosą ze sobą ciekawe wyzwania. Stara się też cały czas rozwijać we wszystkich ważnych obszarach budownictwa. „Dzisiaj budujemy np. autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, ponieważ są na to środki z funduszy unijnych. Ale za kilka lat pieniądze się skończą, a my nadal będziemy chcieli działać na tym rynku. Wszechstronność nam na to pozwoli. STRABAG na świecie to 73 tys. pracowników, a w Polsce 5 tysięcy” – powiedzieli przedstawiciele firmy.

Publikujemy również tematy i dodatki specjalne: System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym oraz cykle Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach i Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

O polskim rynku kruszyw w 2015 r. i perspektywach jego rozwoju rozmawiamy także z prof. dr. hab. inż. Wiesławem Koziołem z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, dr. hab. Stefanem Góralczykiem, prof. IMBiGS, dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, oraz Aleksandrem Kabzińskim, prezesem zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Zapraszam do lektury całego numeru.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA