REKLAMA

2 (53) marzec – kwiecień 2014

Na początku marca br. nasze wydawnictwo zmieniło nazwę na NBI Media. Nazwa Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne będzie teraz funkcjonować wyłącznie jako tytuł czasopisma, które, przypomnę, zostało niedawno wpisane na listę czasopism punktowanych przez MNiSW, co jest bardzo dużym sukcesem.

Nowa nazwa lepiej oddaje charakter naszego wydawnictwa, otwartego na świat i ciekawe pomysły, stosującego nowoczesne formy komunikacji z odbiorcami i przekazu informacji. Nowe media są obecne w naszej działalności od dawna i przy ich użyciu przekazujemy najważniejsze wiadomości branżowe, a także oferujemy współpracującym firmom szeroki wachlarz usług reklamowych, szczególnie przez nasz portal BudownictwoInzynieryjne.pl.

Uprawiamy wiele obszarów aktywności, które chcemy nadal rozwijać pod nową, bardziej uniwersalną nazwą. Zajmujemy się wsparciem i kreacją wszelkich przedsięwzięć marketingowych związanych z reklamą w prasie branżowej, poligrafią, fotografią, filmem oraz eventami branżowymi. Do tego celu mamy odpowiednie narzędzia, oferujemy bowiem reklamę prasową i reklamę internetową, przygotowujemy wydawnictwa, w tym materiały reklamowe, na zlecenie firm we własnym studiu graficznym (wraz z drukiem), foto- i wideorelacje, organizujemy wydarzenia branżowe, obejmujemy patronatem medialnym konferencje, seminaria, targi i inne imprezy. Wszystko to składa się na kompleksową obsługę medialną firm działających w szeroko pojętej branży budownictwa inżynieryjnego.

Liczę na to, że spodoba się Państwu nasza nowa – prosta i łatwa do zapamiętania – nazwa, a jej dobra recepcja wzmocni naszą pozycję na rynku medialnym, na którym działamy z powodzeniem już blisko 10 lat.

Mamy też dobre wiadomości z branży. W ocenie firmy konsultingowej PMR z Krakowa, w 2014 r. wartość rynku budownictwa kolejowego wzrośnie o ok. jedną trzecią i wyniesie 5,1 mld zł. W nowej perspektywie unijnej sektor kolejowy będzie miał do wykorzystania ponad 10 mld €, a w puli planowanych inwestycji większego znaczenia nabiorą budowy nowych linii kolejowych, wyceniane na 15 mld zł. Jednakże nie wszystkie z nowych połączeń kolejowych ostatecznie trafią do realizacji. Szeroko opisujemy inwestycję nowego Dworca Głównego w Krakowie oraz Pomorską Kolej Metropolitalną.

Wraz z początkiem 2014 r. również budownictwo energetyczne w Polsce wyraźnie przyspieszyło. Dzięki rozpoczęciu budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole wartość bloków energetycznych znajdujących się w fazie budowy niemal się podwoiła. Dodatkowo na kolejne zakontraktowane miliardy złotych można liczyć w roku bieżącym. W 2024 r. inwestycje w energetykę konwencjonalną, wraz z atomem, mogą sięgnąć 100 mld zł.
Nie inaczej jest w branży budownictwa drogowo-mostowego, wystarczy przeczytać o moście przez Wisłę w Kamieniu, który jest w decydującej fazie budowy, oraz rozstrzygnięciu konkursu o nagrodę im. Maksymiliana Wolfa. Interesujące są też wnioski z konferencji Wrocławskie Dni Mostowe Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej.

O rozwoju infrastruktury miejskiej piszą prof. prof. Grażyna Łagoda i Marek Łagoda, twierdząc, że decydującym aspektem projektowania obiektów mostowych w mieście powinna być funkcjonalność i estetyka. Aby usprawnić ruch, konieczne są obwodnice, a trasy przelotowe powinny być budowane na różnych poziomach. Bez tego nie będzie dobrej organizacji ruchu. Dla rozwoju tras komunikacyjnych w miastach niezbędne są plany perspektywiczne, których stałość powinna być zagwarantowana przez konsekwencję i ciągłość decyzji władz.

Polecam Państwu dodatek specjalny o technologiach bezwykopowych, przygotowany na konferencję No-Dig Poland 2014, w którym m.in. o technologiach bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na czasy kryzysu, metodzie ABCDE zarządzania stanem technicznym przewodów kanalizacyjnych, VII konkursie PFTT na prace dyplomowe magisterskie z zakresu technik bezwykopowych oraz aktualnych realizacjach bezwykopowych na świecie w dodatku Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 5.

Katowickie Wodociągi S.A. informują, że niekwestionowanym liderem wśród stosowanych przez to przedsiębiorstwo technologii realizacji sieci są metody bezwykopowe, których udział w rynku budowlanym systematycznie wzrasta. Coraz częściej o wyborze technologii wykonywania robót decyduje szybkość podejmowania działań w procesie inwestycyjnym, w którym nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Skraca to przygotowanie inwestycji do realizacji o prawie rok.

W tekście dotyczącym działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie piszemy o współpracy spółki z uczelniami. Jedną z form tej współpracy jest wspólna realizacja grantów naukowo-badawczych. To odpowiedź przedsiębiorstwa na rosnące znaczenie nauki w rozwoju gospodarczym kraju. Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową służy i nauce, i gospodarce.

Zapraszam do lektury całego numeru.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA