REKLAMA

2 (65) marzec – kwiecień 2016

Serdecznie zapraszam do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe No-Dig Poland 2016, która odbędzie się w Cedzynie koło Kielc 12–14 kwietnia 2016 r. Konferencja organizowana jest od 2005 r. i odbywa się w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej poprzednich edycji brało udział liczne grono krajowych i zagranicznych (także spoza Europy) uczestników, w tym przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych w inżynierii bezwykopowej.

Tematyka planowanej konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i remontach inwestycji z sektora wodociągowego, drogowego oraz kolejowego, m.in. bezwykopową budowę sieci podziemnych pod istniejącą infrastrukturą, bezwykopową naprawę sieci podziemnych pod istniejącą infrastrukturą czy wreszcie bezwykopową budowę tuneli infrastrukturalnych.
Szerokie stosowanie technologii bezwykopowych, wykluczając konieczność zamykania ulic i wytyczania objazdów z powodu prowadzenia robót wykopowych, jest szczególnie efektywne w warunkach miejskich. Znacząco też ogranicza lub wręcz eliminuje różnorakie uciążliwości środowiskowe (emisja CO2 i spalin, hałasu i szeregu innych zanieczyszczeń). Technologie te są bardzo szybkie w realizacji i jednocześnie w większości przypadków bardziej efektywne ekonomicznie od tradycyjnych technologii wykopowych.

W trakcie konferencji już po raz siódmy zostaną wręczone nagrody Expert firmom z branży technologii bezwykopowych. W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowacyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek inżynierii bezwykopowej. Skład komisji konkursowej wyłaniany jest przez organizatorów spośród członków Komitetu Naukowego oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego konferencji No-Dig Poland.

W tym numerze „NBI” publikujemy trzy artykuły, które zostaną zaprezentowane na konferencji: Najlepsze techniki i produkty inżynierii bezwykopowej w Polsce w latach 2005–2015, Akty terrorystyczne na systemy wodociągowe na przykładzie Afryki i krajów Bliskiego Wschodu oraz Trendy w zakresie bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Mam nadzieję, że podejmowana w nich tematyka zachęci Państwa do uczestnictwa w polskim No-Dig. Spotkajmy się w Kielcach!

A o czym jeszcze piszemy w aktualnym numerze pisma?
24 lutego 2016 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się VII edycja konferencji , zorganizowana przez Executive Club, organizację zrzeszającą przedstawicieli najważniejszych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Zaproszeni goście dokonali podsumowania minionego roku w obszarze infrastruktury, a w ramach paneli dyskusyjnych debatowali na temat efektów współpracy sektora publicznego i prywatnego. Konferencję zakończyła Gala Finałowa, podczas której nagrodzono laureatów konkursu Diamenty Polskiej Infrastruktury.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR Sektor budowlany w Polsce 2016. Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata 2016–2021, długo wyczekiwane przyspieszenie w budownictwie drogowym jest coraz bliżej, jednak w poszczególnych regionach kraju będzie ono miało różną siłę. Dzięki imponującej liczbie inwestycji drogowych, zakontraktowanych przez GDDKiA w latach 2014–2015, w 2016 r. spodziewana jest dwucyfrowa dynamika rynku budownictwa drogowego. Jednak będzie to dopiero wstęp do intensywnej rozbudowy sieci dróg krajowych w latach 2017–2018.

Przemysł i nauka w tandemie? Udowadniamy, że taka współpraca toruje drogę innowacjom. Wieloletnie doświadczenie, potencjał twórczy oraz nowatorskie myślenie o budownictwie zespołu ekspertów Mostostalu Warszawa SA zaowocowały powstaniem innowacyjnej przeprawy drogowej. I tak oto powiat rzeszowski wzbogacił się o pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP.

Publikujemy również dodatki specjalne o domieszkach chemicznych i dodatkach modyfikujących właściwości betonu, deskowaniach i rusztowaniach oraz stabilizacji podłoża gruntowego w budownictwie drogowym.

Ile korzyści daje stosowanie domieszek do betonu? Nie sposób ich wszystkich wymienić z racji wielkiej różnorodności chemicznej domieszek oraz zróżnicowanego i skomplikowanego charakteru ich oddziaływania na poszczególne składniki mieszanki betonowej. Pewne jest to, że dzięki domieszkom właściwości betonu są stale modyfikowane i ulepszane, co stwarza coraz większe możliwości w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego.

Systemy deskowań stosowane w ramach technologii budownictwa monolitycznego muszą spełniać szereg wymagań. Powinny być dostosowane do obowiązujących modułów projektowych, pozwalać na formowanie różnych elementów konstrukcyjnych oraz zapewniać równą i gładką powierzchnię betonu po rozformowaniu. Z kolei rusztowania, choć jest to sprzęt pomocniczy, to jednak bardzo ważny, a w zasadzie niezbędny zarówno przy realizacji nowych budynków, jak i przy ich renowacji.

Modyfikacja niekorzystnego podłoża gruntowego umożliwia niejednokrotnie bezpośrednie posadowienie obiektu budowlanego na danym terenie. Może także stanowić tańszą alternatywę dla fundamentów pośrednich. Współczesna geoinżynieria oferuje wiele sposobów ulepszania podłoża gruntowego, różniących się mechanizmem modyfikacji. Wybór metody wzmacniania słabych podłoży zależy od rodzaju i stanu gruntów tworzących podłoże, warunków wodnych w podłożu oraz rodzaju konstrukcji inżynieryjnej, która ma zostać na tym podłożu posadowiona.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA