REKLAMA

2 (95) marzec – kwiecień 2021

Tematem wiodącym 95. numeru NBI jest budownictwo, które wspiera ekologię. Zmiana postaw i zmiany społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju są możliwe dzięki ekologicznym rozwiązaniom i prośrodowiskowemu podejściu także szeroko pojętej branży budowlanej.

Rośnie liczba inwestorów oraz firm świadomych ekologicznie. To one dziś kształtują przyszłość. Ze względu na rozwój techniczny sektor budowlany ma ogromny potencjał w zakresie ochrony środowiska. Firmy z branży wciąż badają sposoby maksymalizacji postępów w tym zakresie, a inwestorzy realizują coraz śmielsze projekty.

Inwestycje przywracające równowagę przyrodniczą, ekologiczne materiały czy innowacyjne rozwiązania ograniczające emisję CO2 – to tylko ułamek działań przyczyniających się do ochrony środowiska. Takie postępowanie nie tylko zmniejsza wpływ projektów budowlanych na środowisko, ale może również zwiększać zyski. Kierunki, w których podąża branża budowlana, wyznaczane są m.in. przez wieloletnie badania i analizy. Na aktualne trendy ma również wpływ wzrastająca świadomość projektantów, inwestorów i wykonawców, którzy podejmują działania na rzecz coraz bardziej ekologicznego budownictwa i jego jak najmniejszego wpływu na środowisko. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym, wypowiedziami ekspertów oraz prezentowanymi rozwiązaniami partnerów. Budownictwo musi być przyjazne środowisku!

W połowie lutego 2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa SA obchodziły jubileusz 120-lecia istnienia. Ostatnie lata to systematyczna modernizacja i rozbudowa krakowskiej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w bezprecedensowej skali i zakresie. Od 2002 r. wydano na ten cel ponad 3 mld zł. Działalność firmy przyczynia się do rozwoju Krakowa, podnosząc komfort życia mieszkańców i jakość środowiska naturalnego.

Prof. Kazimierz Gwizdała i dr Paweł Więcławski opisują aspekty środowiskowe w geotechnice. Wykonanie fundamentu w każdym przypadku stanowi ingerencję w środowisko i naturalne podłoże gruntowe. W okresie, kiedy istotną uwagę zwracamy na szeroko rozumianą ekologię, należy dążyć do zastosowania technologii, która będzie przyjazna dla otoczenia i w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne.

Innowacyjny system kanalizacji grawitacyjnej w infrastrukturze odwodnieniowej miast opisują profesorowie Józef Dziopak i Daniel Słyś. Ograniczenia związane z możliwością stosowania tradycyjnych rozwiązań w systemach odwodnieniowych wymuszają konieczność poszukiwania zaawansowanych sposobów sterowania wielkością transportowanych wód opadowych przy minimalnym wykorzystaniu powierzchni zlewni i ingerencji w istniejący system kanalizacyjny.

W numerze publikujemy raport Budownictwo drogowo-mostowe – stan aktualny i perspektywy. W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych GDDKiA realizuje obecnie 103 zadania o łącznej długości 1328,9 km. Prawie dwa razy tyle, o długości w sumie 2142,6 km, jest w przygotowaniu. Na etapie postępowania przetargowego znajduje się kolejnych 24 zadań o łącznej długości 339,8 km. W raporcie znajdziemy zestawienie prowadzonych inwestycji drogowych i mostowych oraz opinie fachowców i prognozy dla sektora.

Czy stać nas na budowę oryginalnych mostów? Odpowiedź poznamy po przeczytaniu artykułu dr. hab. Janusza Rymszy, zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Od kilku lat w polskim środowisku techników głoszony jest pogląd o potrzebie projektowania i budowy mostów o wysokich walorach estetycznych. Przytaczane w dyskusjach argumenty za takim postępowaniem są aż nazbyt oczywiste. Mosty przez dziesiątki lat będą stanowiły znaczący element krajobrazowy i kompozycję przestrzenną, będą kształtowały pojmowanie estetyki, piękna. Wśród dużych mostów za bardzo estetyczne są uważane mosty o podwieszonej konstrukcji przęsła, a za nieestetyczne – mosty o konstrukcji belkowej. Ponadto budowane w ostatnim okresie mosty mają jedną cechę wspólną – rozpiętość ich przęseł jest coraz większa.

25 stycznia 2021 r. odbyła się prezentacja raportu Przemysł cementowy w gospodarce odpadami, przygotowanego przez Instytut Jagielloński. Towarzyszyła jej debata o wykorzystaniu paliw alternatywnych w przemyśle cementowym z udziałem m.in. Jacka Ozdoby, wiceministra klimatu i środowiska, oraz Krzysztofa Kieresa, przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, a także samorządowców i ekspertów zajmujących się odpadami oraz ich wykorzystaniem w przemyśle cementowym. Wyniki raportu przedstawiamy w artykule Cementownie są stałym i ważnym elementem polskiego systemu gospodarki odpadami.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA