REKLAMA

3 (102) maj – czerwiec 2022

Tematem wydania jest budownictwo w erze innowacji i nowych technologii. Sektor budowlany ma niezwykle duży potencjał zwiększania wydajności i efektywności procesów.

Ewolucja technologiczna nabiera rozpędu z jednej strony ze względu na rosnące zapotrzebowanie na produkcję budowlaną, z drugiej – wskutek zwiększającej się skali napotykanych w projektach trudności. Przemysł 4.0. oraz dynamiczny rozwój nauki z dziedziny innowacyjnych materiałów i technologii budowlanych tworzą podwaliny nowej ery budownictwa.

O wodzie jako dobru wspólnym i coraz trudniejszym zadaniu, jakim jest zapewnienie dobrej jakości wody do spożycia ogółowi społeczeństwa, piszemy w raporcie Sektor wodociągowo-kanalizacyjny wobec zmian klimatycznych. Wzrost liczby ludności, szybka urbanizacja i rozwój gospodarczy – to tylko niektóre czynniki wpływające na wzrost zapotrzebowania na wodę. Kwestią priorytetową jest dbanie nie tylko o jej jakość, ale także o zasoby, które stają się deficytowe. Raz wody mamy za dużo, raz za mało – wszystko to w wyniku zmian klimatycznych. Czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne radzą sobie z wyzwaniami: implementacją unijnych dyrektyw, racjonalnym gospodarowaniem wodą, wdrożeniem innowacyjnych technologii oraz dostosowaniem się do nowych warunków klimatycznych? O tym wszystkim dowiemy się z artykułu. Tematowi wydania i raportowi towarzyszą wypowiedzi ekspertów oraz artykuły firm prezentujących swoje osiągnięcia.

Wodociągi Miasta Krakowa SA przystąpiły do modernizacji systemu ozonowania wody w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba w Dobczycach. Inwestycja polegająca na zastąpieniu wyeksploatowanej instalacji nową, wytwarzającą ozon z ciekłego tlenu ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących oraz przewidzianych do wprowadzenia w nieodległej przyszłości wymagań prawnych. Przeprowadzona modernizacja pozwoli na utrzymanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jakości wody dostarczanej mieszkańcom Krakowa.

Polecam wywiad z prof. dr. hab. inż. Andrzejem Kuliczkowskim, byłym prezesem zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, cenionym w Polsce i na świecie specjalistą w zakresie technologii bezwykopowych, który zachęca do udziału w międzynarodowej konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2022, która odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Profesor przywołuje opinie uczestników poprzednich edycji konferencji, według których warto brać w nich udział. W tym roku zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych prac naukowo-badawczych i – jak wynika z już otrzymanych zgłoszeń – także najciekawsze inwestycje dotyczące bezwykopowej budowy i odnowy przewodów infrastruktury sieci podziemnych miast, w tym głównie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, omówione będą problemy towarzyszące tym realizacjom, a także pokazane najnowsze urządzenia i materiały stosowane w technologiach bezwykopowych. Warto dodać, że w czasach walki ze zmianami klimatu zalety technologii bezwykopowych widoczne są jak nigdy dotąd.

W rozmowie z naszą redakcją Piotr Głowacki, dyrektor operacyjny Soletanche Polska Sp. z o.o., twierdzi, że innowacyjne podejście do biznesu można dobrze skapitalizować. Jego zdaniem samo niestandardowe rozwiązanie czy też zastosowanie znanych technologii w niezbyt popularny sposób jest innowacją. Konikiem Soletanche jest projektowanie. To właśnie na tym polu firma buduje przewagę konkurencyjną. Jak podkreśla dyr. Głowacki, otwarta głowa i kreatywne podejście do rozwiązywania zadań geotechnicznych to kluczowa umiejętność w tym fachu.

Krzysztof Dąbrowiecki opisuje historię rozwoju teorii i technologii płyt i pomostów ortotropowych. W rezultacie rozwoju cyfrowych technik obliczeniowych związanych z analizą i optymalizacją konstrukcji oraz zmianami technologicznymi w procesach prefabrykacji w ostatnim półwieczu doszło do powstania ortotropowego pomostu typowego dla współczesnych mostów kablowych. Doskonałym przeglądem postępu tych zmian oraz wypracowanego doświadczenia w budowie długoprzęsłowych ortotropowych konstrukcji są mosty tureckie: I most Bosforski, Fatih Sultan Mehmet (II most Bosforski), Yavuz Sultan Selim (III most Bosforski), most Osmana Gazi oraz najnowszy, oddany do użytku w marcu 2022 r., rekordowej długości most Çanakkale 1915, który jest najdłuższym na świecie mostem wiszącym z ortotropowym pomostem stalowym, o długości przęsła środkowego 2023 m. To osiągnięcie inżynieryjne i jednocześnie naukowe nie do przecenienia.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis Rynek budowlany w Polsce 2022–2029, po dobrym początku 2022 r. perspektywy dla budownictwa na dalszą część roku rysują się mniej optymistycznie. Do oczekiwanego spowolnienia w sposób pośredni przyczyni się wojna w Ukrainie, która potęguje już wcześniej obserwowane na rynku problemy, takie jak rosnące ceny surowców, materiałów i nośników energii czy niedobór pracowników.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA