REKLAMA

3 (72) maj – czerwiec 2017

Jak wynika z raportu PMR Sektor budowlany w Polsce 2017. Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017–2022, po spowolnieniu odnotowanym w 2016 r. w najbliższych latach oczekiwany jest stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej w większości polskich regionów, będący rezultatem wzmożonej realizacji projektów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Rozkład planowanych inwestycji nie będzie jednak równomierny i pogłębi podział na Polskę A i B. Pewną szansą na szybszy rozwój słabszych województw, ale raczej dopiero po 2020 r., mogą być działania oraz zapowiedzi rządowe mające na celu przeniesienie środka ciężkości inwestycji infrastrukturalnych na wschodnią część kraju. Początki takiej strategii dostrzegalne są już w segmencie drogowym oraz kolejowym. Znaczącym bodźcem rozwojowym dla województw ze ściany wschodniej mogłoby być ożywienie gospodarcze za wschodnią granicą Polski. Jednak, jak na razie, jest ono mało realne.

Jak mówi specjalnie dla nas JM prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, bez inwestowania w rozwój nauki akademickiej nie będzie innowacyjnej gospodarki. Obecnie w ofercie AGH znajduje się 58 kierunków i ponad 200 specjalności. Uczelnia cały czas podnosi jakość kształcenia.

W numerze prezentujemy raport z budowy S7 Kraków – Rabka-Zdrój. Droga stanowi główną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Zapewni bezpośrednie połączenie autostrady A4, głównego korytarza komunikacyjnego południa kraju na kierunku wschód – zachód, z drogą na południe – na Słowację i Węgry.

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy z wykonawcami trasy S7. Trasa została podzielona na trzy odcinki. Pierwszy to Lubień – Naprawa, a trzeci Skomielna Biała – Chabówka. Największym wyzwaniem będzie jednak odcinek drugi, znajdujący się pomiędzy nimi, praktycznie w całości przebiegający w tunelu pomiędzy Naprawą a Skomielną Białą, w masywie Lubonia Małego. Przetarg na realizację tego odcinka wygrała włoska firma Astaldi S.p.A.

Polecam Czytelnikom również rozmowę z Barbarą Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, z którą to organizacją nasz magazyn podpisał umowę o współpracy. Izba występuje w imieniu zrzeszonych w niej firm w szczególności wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Ta reprezentacja dotyczy obszarów, z którymi wiąże się działalność Izby, czyli dróg oraz funkcjonowania gospodarczego przedsiębiorców.

Prezes Barbara Dzieciuchowicz opowiada nam o Białej księdze drogownictwa, która jest pierwszym dokumentem opracowanym przez wszystkie organizacje działające w drogownictwie, oraz o problemach wynikających z praktyki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednoznacznie stwierdza, że nie da się wskazać jednego sposobu oceny ofert.

Stowarzyszenie Producentów Cementu opisuje zalety dróg betonowych, które są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i możliwości samorządów. „Jako obywatele powinniśmy być zainteresowani tym, aby realizowana sieć drogowa była tania nie tylko na etapie budowy, ale także w eksploatacji. Tylko bogaty może sobie pozwolić na budowanie, a następnie naprawianie drogi. Każdy mądry gospodarz chce zbudować w dobrej cenie coś, co zostanie na lata. Właśnie beton jest tym rozwiązaniem, które pozwala na wybudowanie drogi niewymagającej potem dużych i częstych remontów” – mówi prof. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. W Polsce mamy obecnie 650 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową oraz ok. 800 km betonowych dróg lokalnych.

Godny uwagi jest również poruszany w tym numerze temat specjalny, który poświęcony jest wpływowi infrastruktury drogowej i oświetlenia na bezpieczeństwo ruchu. Bezpieczeństwo na drogach mają zapewnić m.in. urządzenia brd. Ich zadaniem jest optyczne prowadzenie ruchu, wskazanie pikietażu drogi, oznaczenie obiektów znajdujących się w skrajni drogi, a także zabezpieczenie ruchu pojazdów i pieszych. Niektóre z urządzeń brd dostarczają informacji i ostrzegają kierujących, służą do zamknięcia drogi dla ruchu czy zabezpieczenia robót w pasie drogowym oraz wspomagają prowadzenie nadzoru nad ruchem drogowym. Bezpieczeństwo kierującym, ale także pieszym i rowerzystom zapewnia również odpowiednie oświetlenie drogi i jej otoczenia.

Dwa lata temu Kopalnie Porfiru i Diabazu (KPiD) Sp. z o.o. w Krzeszowicach obchodziły jubileusz 15-lecia funkcjonowania na rynku w nowych strukturach formalnoprawnych. W 2017 r. mija równo 115 lat od rozpoczęcia eksploatacji w Kopalni Diabazu Niedźwiedzia Góra oraz 45 lat od uruchomienia Kopalni Porfiru Zalas. KPiD mogą się poszczycić mianem jedynego na taką skalę producenta kruszyw porfirowych w Polsce. M.in. o tym przeczytamy w artykule Podwójny jubileusz giganta na porfirze.

Rozmowa z Aleksander Kabziński, prezes zarządu PZPK O problemach branży kruszyw opowiadają nam również Aleksander Kabziński, prezes zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw, oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH.

Na koniec chciałbym Państwu zarekomendować XIV Zlot Plejad marki Subaru, którego specjalnym patronem medialnym jest nasze czasopismo. Czy wiesz, co w języku japońskim znaczy ta nazwa? Pierwsze znaczenie to Plejady, zawarte w logo marki. Jest to gromada gwiazd w gwiazdozbiorze Byka, odległa od nas o ok. 444 lata świetlne, otoczona niebieską mgławicą, którą można obserwować nawet nieuzbrojonym okiem. Jednak Subaru w języku japońskim oznacza jeszcze coś innego, ważniejszego – zjednoczenie. I właśnie to znaczenie legło u podstaw stworzenia wielkiego, wyjątkowego wydarzenia – Zlotu Plejad. W 2017 r. spotkamy się w okolicach Karpacza, w sercu Sudetów Zachodnich. Organizator ma nadzieję, że liczne atrakcje, które przygotował, sprawią, że będzie to niezapomniany plejadowy weekend. Zlot tradycyjnie rozpocznie się w Boże Ciało, które w tym roku wypada 15 czerwca, a zakończy się w sobotni wieczór podczas imprezy finałowej. Szczegóły znajdą Państwo w numerze. Do zobaczenia na trasie!

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA