REKLAMA

4 (61) lipiec – sierpień 2015

W maju obchodziliśmy jubileusz 10-lecia czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz wydawnictwa NBI Media. Chwalimy się, bo jest czym – 61 wydań, 438 000 egzemplarzy, 1430 artykułów, 410 wydarzeń z naszym patronatem medialnym i 17 851 opublikowanych fotografii – łącznie 5170 stron o budownictwie inżynieryjnym.

Nasze starania na rzecz propagowania dokonań branży zostały docenione przez biznes i świat nauki. Jest mi miło poinformować, że Targi Kielce SA, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska, Maszbud, Rotra, Traffic-Expo-Til i Europarking, wręczyły nam 13 maja na uroczystej gali w hotelu Kongresowym statuetkę z okazji jubileuszu wydawnictwa z życzeniami dalszych sukcesów.

Tydzień później w hotelu Aurora w Międzyzdrojach, dzięki uprzejmości organizatorów konferencji Awarie budowlane, mogliśmy poczęstować naszych czytelników i zarazem uczestników konferencji jubileuszowym tortem. Uroczystego pokrojenia tortu dokonali obecni na konferencji przedstawiciele Rady Naukowej „NBI”: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga oraz prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski. Wieczór upłynął z lampką wina przy owacyjnie witanym występie Teatru Polskiego w Szczecinie. Pani prof. Maria Kaszyńska wręczyła nam okolicznościową statuetkę oraz złożyła gratulacje i życzenia dalszego rozwoju.

Kolejne wyróżnienie odebraliśmy 26 maja z rąk członków Zarządu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” na targach Wod-Kan na gali w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego. W uroczystym adresie napisano: „Pismo »Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne« prezentuje na swoich łamach tematy ze wszystkich obszarów inżynieryjnych sztuki budowlanej, a także inżynierii środowiska. Przedstawia kluczowe projekty budowlane i nowoczesne rozwiązania techniczne, które zmieniają krajobraz Polski. Podejmuje również ważne dla środowiska dyskusje i prezentuje poglądy i wiedzę ekspertów branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jesteśmy pewni, iż dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i przedsiębiorczości Wydawnictwo NBI Media będzie nadal umacniało swoją pozycję w branży i osiągało kolejne sukcesy. Władzom Wydawnictwa NBI Media i jego Pracownikom życzymy pomyślności w realizacji zamierzonych planów zawodowych i osobistych, wielu kolejnych sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy”.

Wszystkie wyróżnienia są dla nas powodem do dumy, podziękowania za akceptację i uznanie, a także okazją do złożenia deklaracji, że w przyszłości będziemy dla Państwa pracować z tą samą pasją, która towarzyszy nam od początku.

A w aktualnym wydaniu „NBI” polecam rozmowę z Jego Magnificencją prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem, rektorem Politechniki Krakowskiej, który opowiada m.in. o jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej pod skrzydłami bogini NIKE (to nie tylko imię greckiej bogini zwycięstwa, która wskazuje uczelni cele i zadania prowadzące do wygranej przyszłości, ale też skrót jubileuszowego hasła: „Nauka – Innowacje – Kształcenie – Ekologia”) oraz kondycji polskiego mostownictwa i budownictwa podziemnego.

Jubileusz 10-lecia istnienia obchodzi w tym roku także Polski Kongres Drogowy, który swoją działalnością nawiązuje do tradycji Polskich Kongresów Drogowych, powołanych do życia w 1925 r. Wspaniałe karty z historii tej organizacji oraz przebieg obchodów jubileuszowych przedstawia na naszych łamach Tomasz Orłowski.

Mateusz Gdowski pisze o aktualnych realizacjach Bilfinger Infrastructure SA, który obecnie buduje i remontuje m.in. trzy obiekty mostowe w Norwegii (Tresfjord, Harpe, Farris) oraz dwa obiekty mostowe w kraju (most Łazienkowski w Warszawie, most przez Wisłok w Rzeszowie). Firma zmienia właściciela. Przedstawiciele austriackiego koncernu PORR podpisali z zarządem Bilfinger SE wstępną umowę kupna Bilfinger Infrastructure SA. Nowy branżowy inwestor to szansa na dalszy rozwój spółki oraz wykorzystanie wzajemnych potencjałów przy kompleksowej realizacji dużych kontraktów.

Publikujemy ponadto tematy specjalne i raporty, w których m.in. poruszamy kwestie prefabrykatów w budownictwie infrastrukturalnym, podtorza i nawierzchni torowej infrastruktury szynowej, technologii bezwykopowych oraz rynku kolejowego i kruszyw w budownictwie.

„NBI” zawsze chętnie opisuje na swoich łamach nietypowe, skomplikowane budowle inżynieryjne, wymagające szczególnych umiejętności i doskonałych technologii. Przykładem takich inwestycji prezentowanych na łamach tego wydania jest m.in. budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz modernizacja największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, należącego do KGHM Polska Miedź SA.

W ten nurt wpisuje się również tekst Dawida Kisały o niekonwencjonalnych mostach podwieszonych i extradosed. Autor podkreśla, że od kilkunastu lat w światowym mostownictwie pojawiają się nowe konstrukcje, które są ewolucją rozwiązań belkowych i podwieszonych. Nowe trendy w kształtowaniu mostów kładą nacisk na konstrukcje typu extradosed, under-deck, podwieszone z kablami umieszczonymi ponad i pod pomostem oraz extra-intradosed z uwzględnieniem ich zastosowania oraz charakteru pracy.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA