REKLAMA

6 (57) listopad – grudzień 2014

16 listopada br. w Brisbane w Australii przywódcy państw G20 przedstawili plan pobudzenia światowej gospodarki, który zakłada inwestycje w wysokości ponad 2 bln USD w ciągu pięciu lat.

Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na infrastrukturę i zwiększenie handlu. Światowa gospodarka ma być stymulowana przez tworzenie globalnych ośrodków infrastrukturalnych. Dzięki nim potencjalni inwestorzy będą łatwiej mogli angażować się w lokalne projekty.
Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023. Zakłada on powstanie w Polsce 2,22 tys. km dróg ekspresowych i obwodnic (w tym 54 ciągów drogowych i 35 obwodnic). Budowa i utrzymanie dróg będzie kosztować 160 mld zł. Szczyt inwestycyjny przypadnie na lata 2016–2018. Obecnie projekt jest w konsultacjach międzyresortowych, do miesiąca ma trafić do uzgodnień społecznych.

A co w aktualnym numerze NBI? Polecam wywiad z Jerzym Werle, wiceprezesem zarządu firmy Warbud SA, który mówi, że żaden obiekt o wysokich wymaganiach technicznych czy jakościowych nie jest dla jego firmy problemem. W każdym okresie funkcjonowania Warbud SA mierzył się z projektami, które stanowiły dla niego nowe wyzwania. Przyczyn problemów w branży budowlanej prezes Werle upatruje zarówno po stronie publicznych zamawiających, jak i zarządów firm, które podjęły się realizacji zadań znacznie poniżej kosztorysów inwestorskich.

Firma PMR prezentuje raport z sektora budownictwa kolejowego i prognozuje 40-procentowy wzrost. W ciągu ostatniej dekady budownictwo kolejowe było jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów budownictwa. Wynik osiągnięty w 2004 r. oraz spodziewaną wielkość produkcji w 2014 r. dzieli niemal pięciokrotny wzrost. Jest to efekt wcześniejszych wieloletnich zaniedbań oraz wyraźnego przyspieszenia inwestycyjnego, jakie miało miejsce w ostatnich kilku latach.

Przedstawiamy laureatów konkursu Budowa Roku 2013, zorganizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jury wyłoniło najlepsze ubiegłoroczne realizacje ze wszystkich rodzajów budownictwa. Laureatów poznaliśmy 17 czerwca 2014 r. podczas uroczystości wręczenia nagród w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. 18 złotych statuetek, 25 srebrnych, 12 brązowych i siedem dyplomów uznania – to wyniki XXIV edycji konkursu.

Polecam Państwu dodatek specjalny o występowaniu zjawisk osuwiskowych w budownictwie komunikacyjnym. Jak ważny to problem, niech świadczy góra Mannen położona na południowy zachód od Trondheim. Norwegowie z niepokojem oczekują na moment osunięcia się dużej części masywu skalnego. Góra zaczęła pękać i osunął się jej niewielki fragment. W każdej chwili mogą oderwać się od niej olbrzymie bloki skalne. Osuwiska, podobnie jak powodzie, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami, tornada czy nawet katastrofy kosmiczne, należą do procesów przyrodniczych często prowadzących do klęsk żywiołowych. W Polsce osuwiska stanowią główne zagrożenie geodynamiczne. Jednak zaistnienie zjawiska w postaci osunięcia się mas ziemi to nie zawsze katastrofa naturalna – w wielu przypadkach kwalifikowane jest ono jako katastrofa budowlana.

O rozwoju przestrzeni podziemnej miast pisze prof. Cezary Madryas. Styl życia i pracy mieszkańców współczesnych miast oraz ich oczekiwania i wymagania powodują, że wzrasta popyt na wysokiej jakości usługi, szybką i wygodną komunikację, miejsca parkingowe, a także na szerszą niż dotąd obsługę podziemną infrastrukturą sieciową, tzn. zapewnienie łączności, dostaw wody i energii oraz odprowadzania ścieków. Coraz bardziej ujawnia się zapotrzebowanie na miasta 24-godzinne, czyli takie, w których pewne obszary funkcjonują całą dobę. Jest zatem oczywiste, że dostosowywana do takich celów infrastruktura techniczna musi być zdolna nie tylko do spełnienia podstawowych wymagań egzystencji ludzkiej, jak to ma miejsce obecnie, ale musi także zapewniać wysoki komfort i bezpieczeństwo, co jest możliwe tylko wtedy, jeżeli będzie kierowana przez rozwinięte systemy informacyjno-kontrolne.

Temat budowy głębokich wykopów porusza prof. Anna Siemińska-Lewandowska. Projektowanie i budowa głębokich wykopów są nieodłącznym elementem budownictwa na terenach zurbanizowanych. Warszawa i inne polskie miasta cierpią na permanentny brak miejsc parkingowych zarówno na powierzchni terenu, jak i pod nią. W miastach Europy Zachodniej czy Dalekiego Wschodu budowa podziemnych garaży, połączonych często z centrami handlowymi czy dworcami, jest standardem świadczącym o wysokiej jakości życia. Jest to również – w powiązaniu z podziemnymi przejściami dla pieszych – sposób na chronienie się przed zimnem (Finlandia – Helsinki, Norwegia – Oslo) lub upałem i deszczem w tropikach (Singapur, Hongkong).

Są inwestycje lokalne, które budzą zainteresowanie w całym kraju. Powodem jest albo ich rozmiar, albo innowacyjność. Do takich inwestycji należy obecnie najdłuższa w Polsce modernizacja kolektorów w Pruszkowie niekołowymi panelami GRP. Projekt opisuje producent rur GRP, firma Amiantit Poland Sp. z o.o.

W tym roku mija 40 lat od chwili uruchomienia dostaw wody z Zakładu Uzdatniania Wody Raba, który stanowi główne źródło zaopatrzenia Krakowa w wodę. Jak powstawał i zmieniał się zakład, zanim stał się obiektem, jaki znamy dzisiaj: nowoczesnym, wyposażonym w wysokiej klasy rozwiązania techniczne, gwarantujące uzyskanie bardzo dobrych parametrów wody – o tym również przeczytamy w tym numerze NBI.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA