REKLAMA

4 (97) lipiec – sierpień 2021

Czas liczy się w każdej branży, w budownictwie jest jednak szczególnie istotny. Stanowi jeden z głównych czynników determinujących produktywność.

Nieefektywność procesów budowlanych, nieplanowane wydatki i nieproduktywna praca mogą znacząco wydłużyć czas realizacji inwestycji oraz podnieść jej koszt. O tym, jak długo potrwa budowa, decyduje się już na etapie wyboru materiałów i technologii. Szybsza praca, dokładniejsze planowanie i lepsze zarządzanie procesem budowy są dziś możliwe m.in. dzięki odpowiednim produktom, maszynom, technologiom i oprogramowaniu. Czas jest równie ważny z punktu widzenia eksploatacji. Za sprawą dostępnych obecnie rozwiązań możemy znacznie wydłużyć okres użytkowania obiektów budowlanych, bo każda inwestycja budowlana to tak naprawdę inwestycja w przyszłość. Czas w budownictwie jest tematem tego wydania „NBI”.

Polecam wywiad z Agnieszką Zdunek, kierownik zespołu ds. szalunków, i Andrzejem Jastrzębskim, kierownikiem zespołu ds. metodologii w Dziale Planowania i Harmonogramów/Orchestra firmy Warbud SA, którzy twierdzą, że inżynierowie planiści są na wagę złota. W obecnych czasach przy wysokim tempie wykonywanych prac duże firmy budowlane, takie jak Warbud, potrzebują osób, które przed rozpoczęciem procesu budowy przygotują, zaplanują produkcję.

PORR SA ustanawia rekord budowy wysokiego biurowca: piętro SKYSAWA w Warszawie budowane jest w cztery dni! Wysokościowiec – cienki, smukły i wysoki – powstaje w niezwykle szybkim tempie. Jeszcze w 2021 r. osiągnie swoją docelową wysokość 155 m oraz uzyska bezpośrednie połączenie ze stacją metra Rondo ONZ.

Proces inwestycyjny z uwagi na swoją specyfikę jest rozciągnięty w czasie. Dlatego sektor budowlany reaguje na wstrząsy gospodarcze zazwyczaj z pewnym opóźnieniem. Nie inaczej było w przypadku skutków, jakie wywołały w gospodarce obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jednak chociaż ograniczyły one aktywność w niektórych sektorach budownictwa, to jednocześnie dały przestrzeń do rozwoju innych. Więcej informacji znajdą Państwo w raporcie Budownictwo kubaturowe.

Jakub Saloni, dyrektor generalny Menard Sp. z o.o., opowiada o jubileuszu 15-lecia Menard w Polsce. Miniony czas określa mianem długofalowego rozwoju – od zatrudnienia jednej osoby do niemal 280 osób, które w tej chwili pracują we wszystkich oddziałach obszaru Europy Wschodniej. Momentów przełomowych w działalności firmy było kilka, a najbardziej znaczące to posadowienie budynku o wysokości 14 pięter na kolumnach betonowych CMC na warszawskiej Ochocie oraz prace przy Południowej Obwodnicy Gdańska, których wartość była czterokrotnie większa niż dotychczasowy obrót roczny spółki.

Karolina Bukała-Głowa opisuje postęp prac fundamentowych na stacji Warszawa Zachodnia. W przebudowie stacji uczestniczy Soletanche Polska, wykonując roboty fundamentowe. Zadaniem firmy jest wykonanie pali wierconych jako posadowienia kładki dla pieszych, a także zrealizowanie fundamentów konstrukcji zadaszenia przyszłych peronów w postaci pali wierconych oraz baret. Kolejnym zadaniem jest budowa ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego i konstrukcji podziemnej tunelu, przystanku tramwajowego i hali dworcowej – wraz z baretami stanowiącymi podparcie stropu przyszłego tunelu – oraz poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet grouting.

Rosnącą efektywność w geotechnice analizuje Artur Gaszewski, dyrektor naczelny Keller Polska. Dźwigi, koparki, ładowarki, samochody ciężarowe są dzisiaj nieodłącznym elementem każdego placu budowy. Trudno sobie wyobrazić nawet niedużą budowę bez udziału maszyn. Dzięki niesamowicie szybkiemu rozwojowi technologii maszyn budowlanych można podejmować coraz trudniejsze wyzwania inżynieryjne oraz budować szybciej.

Jak budować drogi lepiej i taniej? W ostatnich latach w branży drogowej prowadzonych jest wiele programów ukierunkowanych na zwiększenie trwałości budowanych dróg przy jednoczesnym racjonalizowaniu kosztów budowy. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule przygotowanym przez Orlen Asfalt.

Zagadnienie cyfryzacji w zarządzaniu infrastrukturą drogową miasta omawiają Andrzej Szarata i Tomasz Turczynowicz. Miasto inteligentne to miasto świadome swoich potencjałów, ale też swoich zasobów, posiadające narzędzia i umiejętności ich wykorzystywania. Zasoby inteligentnego miasta to, oczywiście, zasoby ludzkie, zasoby środowiskowe, krajobrazowe, kulturowe, gospodarcze, badawczo-rozwojowe czy – pełniące coraz ważniejszą funkcję – zasoby informacyjno-technologiczne. Niezwykle istotnym zasobem miasta jest również infrastruktura, w tym infrastruktura drogowa. Wykorzystując innowacje i inteligentne technologie przy okazji wykonywania ustawowych zadań, samorządy mogą osiągnąć wymierne korzyści z zarządzania majątkiem drogowym, jak m.in. podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oszczędności, a nawet dodatkowe dochody.

W numerze publikujemy również raporty branżowe: Przemysł cementowy w Polsce podąża drogą neutralności klimatycznej autorstwa Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz Nowa perspektywa jakości i bezpieczeństwa – branża betonu towarowego podsumowuje rok 2020 – Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Życzę Państwu udanego i bezpiecznego urlopu!

Artykuły z numeru:

REKLAMA
REKLAMA