REKLAMA

1 (70) styczeń – luty 2017

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 2017 to rok nowych zadań ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych i kolejowych. Planowane są przetargi na inwestycje drogowe o wartości 15,7 mld zł, w tym przetargi na kolejne odcinki Via Carpatia i Via Baltica, a także na ostatni odcinek A1. W 2017 r. oddanych zostanie do ruchu 393,4 km dróg krajowych, wartość wydatków na realizację wyniesie 14 mld zł. Minister zamierza podpisać umowy na budowę dróg o długości 578,5 km za 24 mld zł. Priorytetem jest dokończenie autostrady A1: 80-kilometrowego odcinka Tuszyn – Częstochowa. Chcemy dokończyć podstawowy szkielet komunikacyjny kraju. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1, łączącej północ i południe Polski – uzasadnił minister Andrzej Adamczyk.

10 października 2016 r. w ramach konferencji Dni betonu (Wisła, 10–12 października) odbyła się dyskusja panelowa Polska infrastruktura drogowo-kolejowa – doświadczenie i perspektywy. Wzięli w niej udział: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Bojarowicz, p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, oraz Tomasz Franczewski, dyrektor Biura Technicznego Budmeksu SA. Przedstawiamy zapis fragmentu tej debaty pod znamiennym tytułem Czas na budowę infrastruktury taniej w eksploatacji.

Jak zwykle szczególnie polecam nasze wywiady. Pierwszy – z Romanem Rogowskim, wiceprezesem Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o., który twierdzi, że skupia się na kontraktach, które pozwolą wykorzystać potencjał firmy. IMB-Podbeskidzie to firma w 100% z polskim kapitałem, specjalizująca się w budownictwie inżynieryjnym ze szczególnym uwzględnieniem geotechniki i fundamentowania. Drugim naszym rozmówcą jest Jakub Sierant, dyrektor zarządzający Titan Polska Sp. z o.o., który opowiada o historii branży geotechnicznej w Polsce i przekonuje, że jakość jest dla niego priorytetem. Titan Polska oferuje nowoczesne rozwiązania dla budownictwa specjalnego i inżynieryjnego, w tym produkty do geotechniki, systemy deskowań i szalunki wykopowe.

W dniach 29–30 listopada 2016 r. odbyło się 12. seminarium Wrocławskie Dni Mostowe poświęcone dużym mostom wieloprzęsłowym, zorganizowane przez Katedrę Mostów i Kolei na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Uczestnicy zwrócili uwagę, że specyfikacje opisujące przedmiot zamówienia są często zbyt ogólne, nieprecyzyjne, a przywoływane w nich definicje pochodzą nierzadko z historycznych podręczników. Rodzi to wiele nieporozumień i sporów. Zamawiający muszą dołożyć starań, aby opis zamówienia był jednoznacznie określony. Należy również śledzić efekty wynikające z wdrożonego systemu realizacji inwestycji zaprojektuj i zbuduj, gdyż – zdaniem środowiska – system ten jest źródłem wielu patologii. Trwają końcowe prace nad nową wersją euronorm, które mają być gotowe w 2018 r., w związku z czym należy się zastanowić, czy jest sens wprowadzania starych norm europejskich, zamiast solidnie przygotować się do wprowadzenia od razu nowej ich wersji.

Konsorcjum PORR Polska Infrastructure SA i Unibep SA w ramach wygranego przetargu na S8 pomiędzy węzłem Poręba a istniejącą obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej wykonuje 16-kilometrowy odcinek drogi w technologii betonowej. Kontrakt obejmuje również budowę dwóch węzłów drogowych, przebudowę i rozbudowę istniejących dróg i ciągów komunikacyjnych. Powstaną przepusty drogowe, pełniące także funkcję przejść dla zwierząt oraz 21 obiektów inżynieryjnych. Na łamach tego numeru zamieszczamy raport z postępu prac oraz film.

Budimex SA opisuje metody budowy dużych betonowych obiektów wieloprzęsłowych o dużych długościach całkowitych przy zastosowaniu różnych technologii realizacji. Obecnie najpopularniejszymi i najczęściej wybieranymi technologiami są rusztowania stacjonarne, metoda nasuwania podłużnego, metoda betonowania nawisowego oraz metoda rusztowań przejezdnych.

Prezentujemy również tematy specjalne, w których m.in. poruszamy zagadnienia bezpieczeństwa w budownictwie, użycia rur w infrastrukturze, ochrony brzegów morskich i wykorzystania dronów w budownictwie.

Prof. Adam Wysokowski oraz Jerzy Howis w dodatku specjalnym opisują wykonawstwo przepustów betonowych – roboty konstrukcyjne i prace wykończeniowe. Z uwagi na coraz większe potrzeby w zakresie budowy przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej i związany z tym intensywny rozwój tych konstrukcji autorzy tego cyklu artykułów, sukcesywnie ukazujących się na łamach naszego czasopisma, wraz z nadejściem nowego roku postanowili uaktualnić dotychczasową nazwę cyklu, która od niniejszej części nosiła będzie tytuł ramowy Przepusty i mosty ekologiczne.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru:

REKLAMA

REKLAMA