6 (93) listopad – grudzień 2020

Jak powiedział minister infrastruktury, procesy inwestycyjne toczą się w całej Polsce i trwająca pandemia ich nie wyhamowała. Polskie budownictwo infrastrukturalne zapewnia ok. 1,5 mln miejsc pracy i rząd jest zdeterminowany, aby je utrzymać. Kolejne przetargi i kolejne podpisane umowy są wyrazem tej determinacji.

GDDKiA do końca 2020 r. planuje ogłosić przetargi na budowę 204 km dróg. Łączny koszt inwestycji przekroczy 10 mld zł. To ważne deklaracje w czasach koronawirusa, bowiem światowa gospodarka wkracza w najtrudniejszy okres od 100 lat, a najbliższy rok będzie decydujący dla rozmiarów skutków pandemii w poszczególnych krajach.

Na temat infrastruktury kolejowej rozmawiamy z Arnoldem Breschem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. realizacji inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., który podkreśla, że kolej w Polsce szybko się zmienia. Spółka do 2023 r. ma zrealizować projekty o wartości 76 mld zł. Zaawansowanie KPK na koniec września 2020 r. to inwestycje ukończone o wartości 15,9 mld zł oraz inwestycje w realizacji – 49,5 mld zł. Ich łączna wartość 65,4 mld zł stanowi 86,7% całego KPK. Ponad 4 mld zł są zaangażowane w aktualnie prowadzone postępowania przetargowe.

Sytuację na rynku budowlanym ocenia Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimeksu SA. W ciągu ponad 50 lat Budimex przeszedł transformację, z państwowej firmy stając się publiczną spółką akcyjną z udziałem inwestorów prywatnych i państwowych. Jest w pierwszej 50. największych firm w Polsce pod względem obrotów i w pierwszej 25. największych płatników podatku CIT. Jak mówi prezes Blocher, wszyscy potrzebujemy działania ze spokojem i rozwagą, mądrych decyzji inwestorów, uwzględniających to, co się dzieje na rynku, mądrych pracowników, którzy będą o siebie dbali.

Z Markiem Ustrobińskim, zastępcą prezydenta miasta Rzeszowa, rozmawiamy o planach inwestycyjnych największego miasta na Podkarpaciu. Rzeszów rozwija się i przybywa mu nowych mieszkańców. Władze wkładają dużo wysiłku, nie tylko finansowego, w to, aby zabezpieczyć rosnące potrzeby. Samorząd nie jest jedynym inwestorem w mieście. Prywatny inwestor buduje 160-metrowy wieżowiec, a w planach są kolejne, ciekawe architektonicznie obiekty.

O rozwoju geotechniki i budownictwa podziemnego w Polsce mówi Hubert Tomczak, dyrektor zarządzający Soletanche Polska Sp. z o.o. „Pomagamy łączyć Polskę, realizując fundamenty strategicznych obiektów infrastrukturalnych – podkreśla. – Naszym core businessem jest wykonywanie fundamentowania specjalistycznego oraz robót żelbetowych”.

Przedstawiamy kolejne prestiżowe realizacje Strabag – węzeł wodny Przegalina w Gdańsku i biurowiec Central Point w Warszawie. Pierwsza z obszaru budownictwa hydrotechnicznego, druga – komercyjnego. Obie interesujące pod względem projektowym i wykonawczym. Realizowane zadania pokazują, że firma jest przygotowana do stawiania czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku.

Port Gdańsk to największy i najstarszy polski port morski, pełniący funkcję węzła transportowego o znaczeniu międzynarodowym. Jedną z jego części jest leżący bezpośrednio nad Zatoką Gdańską Port Północny. Właśnie tam PORR realizuje jeden z największych projektów hydrotechnicznych ostatnich lat – modernizację falochronów osłonowych. Inwestycja Urzędu Morskiego w Gdyni jest warta ponad 600 mln zł brutto. W jej efekcie zwiększy się bezpieczeństwo oraz przepustowość żeglugi w porcie.

Inwestycje kolejowe nie tylko powodują zwiększenie przewozów pasażerskich i towarowych, ale również przyczyniają się do poprawy stanu infrastruktury miejskiej. Tak stało się w Krakowie, gdzie zdemontowano z konstrukcji istniejącego mostu kolejowego magistralę wodociągową DN 800 i przełożono ją pod dnem Wisły z wykorzystaniem metody mikrotunelingu. To skomplikowane przedsięwzięcie zostało przeprowadzone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy PKP PLK S.A. i MPWiK SA w Krakowie w ramach kontraktu z firmą Strabag jako wykonawcą modernizacji magistralnej linii kolejowej E30 na odcinku Kraków – Rudzice.

Jak podają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tarcza TBM jest już w Łodzi na budowie tunelu średnicowego. Komora startowa dużej tarczy TBM osiągnęła docelową głębokość 30 m. Budowana jest komora dla małej TBM i wyjazdy z podziemnych tras. Montowane są maszyny do drążenia tuneli. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł zwiększa możliwości kolei w relacjach dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Projekt jest współfinansowany z unijnych środków POIiŚ.

Zapraszam do lektury tematów specjalnych, poświęconych przydatności przestrzeni podziemnej, palom i mikropalom, naprawie i wzmacnianiu budowli, stali w budownictwie i cyfrowemu potencjałowi budownictwa.

W tym szczególnym czasie chciałbym życzyć – w imieniu własnym, wydawnictwa nbi med!a oraz naszych Partnerów – pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia, a także dużo zdrowia i spokoju ducha oraz dobrego roku 2021. Nowy rok to nowe nadzieje i możliwości.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością całego numeru „NBI”.

Artykuły z numeru: